tisdag 6 oktober 2009

Riksdagsledamöter på villovägar

I korthet måste jag säga att c-riksdagsledamöterna Danielsson och Pettersson är ute och cyklar i frågan om religiös klädsel. Man kan med rätta diskutera burka och niqab i offentlig tjänst men knappast på allmän plats. Det är tråkigt eftersom Staffan Danielsson ofta är en mycket intressant och modig fritänkare. Detta förslag är dock både dåligt i sak och princip och mycket skadligt för Centerpartiet. Eftersom det inte på något vis är representativt för vårt partis politik och ideologi hoppas jag att Maud och partiledningen tydligt markerar sitt avstånd.

Att förslaget inte väcker något gehör i Centerpartiet visas av massiv kritik i c-bloggosfären: Ankersjö, Magnus Andersson, Johan Hedin, Johan Pettersson, Abir Alsahlani, Erika Hedblom, Peter Ranki, Anders W Jonsson

Ser också att riksdagsgruppens ordförande Roger Tiefensee tagit kraftfullt avstånd. Han talar naturligtvis i denna fråga även för partiledaren.

Inga kommentarer: