onsdag 21 oktober 2009

Enigt EU om klimatförhandlingarna

Ett pressmeddelande från regeringen meddelar att EU:s ministerråd under Andreas Carlgrens ledning nu nått enighet om ståndpunkter inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Målet för 2050 sätts till 80-95 procents utsläppsminskningar och för 2020 till 25-40 procent för industrialiserade länder och 15-30 procent för utvecklingsländer.

Glädjande är att EU också sätter upp målsättningar för att minska flygtrafikens och båttrafikens klimatpåverkande utsläpp med 10 resp 20 procent till 2020. Sätts kraft bakom dessa krav kan det leda till viktig teknikutveckling för att få fram klimatneutral teknik inom dessa eftersatta områden.

Frågan om hur flexibla mekanismer ska hanteras är tydligen inte riktigt löst men länderna har åtagit sig att bli överens innan Köpenhamnsmötet. Här döljer sig väl även svårigheterna att komma överens om finansieringen av klimatåtaganden ska göras, inte minst i tredje världen. Media igår rapporterade om att EU:s finansministrar inte lyckats komma överens i denna fråga.

Vi får hoppas att en bra överenskommelse verkligen kan nås också på detta område. Det torde vara av största betydelse för framgången i Köpenhamn för det är nog i denna detalj som djävulen bor. Det är glädjande att EU:s miljöledare utfäster sig att komma överens i tid även om det hade varit bättre om de redan varit det.

Intressant? Fler bloggar om EU, klimat, Köpenhamnsmötet, Andreas Carlgren, miljö, miljöteknik, centerpartiet

Inga kommentarer: