måndag 5 oktober 2009

Mer gas för bättre Stockholmsmiljö

SL och Stockholms Gas AB ingick nyligen ett avtal om att leverera gas till den nya bussdepå som SL färdigställer i Gubbängen. Beslutet innebär att SL nu säkrar drivmedel i form av biogas till nittio miljöbussar som utgår från den nya depån.

Fördelen med biogas, som bildas vid nedbrytning av organiskt material, är att drivmedlet inte tillför någon ny koldioxid till atmosfären, utan är en ren kretsloppslösning som kan drivas på allt ifrån gamla ruttna växter till mänskligt avfall. Biogas är även en lokal produkt - SL-bussarna kommer drivas av lokalt avfall omvandlat till gas i Stockholm Gas AB:s nya anläggning i Skarpnäck.

Med detta beslut blir världens redan största flotta miljöbussar lite mer grön. Glädjande besked för Stockholms miljö.

Inga kommentarer: