måndag 26 oktober 2009

Besked från MP i landstinget: Ingen vänsterallians 2010 på grund av förbifarten

Miljöpartiet ställde 2007 det ultimativa kravet att de inte kan stödja ett vänsterstyre om inte Socialdemokraterna backar från sitt Ja till Förbifart Stockholm. De återupprepade sitt ställningstagande så sent som för ett par veckor sedan i sin budgetmotion i riksdagen.

Om det tidigare fanns några otydligheter om hur Miljöpartiet i Stockholms läns landsting resonerar fick vi svaret i dag via bloggen "Vita Huset" som skrivs av Miljöpartiets representanter i landstinget:

Genom att de borgerliga partierna inför 2006 bildade sin allians har MP, S och V sett sig nödsakade att komma fram till en motsvarighet. Det betyder något så tråkigt och cementerat som blockpolitik. Därmed inte sagt att det före valet kommer att finnas något rödgrönt landstingsblock i ordets egentliga mening. Detta eftersom S inte tycks vilja släppa Förbifart Stockholm.

Mot bakgrund av att Socialdemokraternas trafikpolitiska talesman i regionen, Lars Dahlberg, ställer sig bakom Centerpartiets uppfattning om att förbifarten behövs så sent som för några veckor sedan, är det tydligt att det inte finns ett samlat alternativ till Alliansen.

Kommer Socialdemokraterna att offra nödvändig infrastruktur för att få med MP i en eventuell majoritet? Stockholmarna förtjänar att få ett svar. Särskilt med tanke på att undersökningar visar att en förkrossande majoritet av stockholmarna på båda sidor blockgränsen vill ha förbifarten.

Intressant? Andra bloggar om Miljöpartiet, MP, centern, centerpartiet, alliansen, förbifart stockholm, förbifarten, stockholm, socialdemokraterna, mona sahlin, carin jämtin

4 kommentarer:

Anonym sa...

Förhoppningsvis finns det de socialdemokrater, dock ej Dahlberg, som tycker att de 19 000 skattekronor som Förbifarten kostar per Stockholmare kan användas på bättre sätt. T. ex. för att ge sjuksköterskorna den löneökning man tidigare har kommit överens om, eller höja kvaliteten i vården. Eller satsningar på trafikåtgärder som ökar transportkapaciteten utan att orsaka trängsel på nya platser.

Gustav Andersson sa...

Till Anonym:

En fungerande region kräver en fungerande infrastruktur. Bristerna i Stockholmsregionens infrastruktur beräknas kosta miljardbelopp varje år. Dessa kostnader leder till lägre skatteintäkter osv. Man kan alltså inte ställa investeringar i infrastruktur mot löpande välfärdsutgifter mot varandra.

Satsningen på Förbifarten är en investeringskostnad och den finansieras huvudsakligen från trängselavgifter och från staten.

Ska man jämföra kostnaden med löpande utgifter som sjuksköterskelöner måste man jämföra med den årliga kapitalkostnaden.

19.000 kronor per Stockholmare motsvarar 38 miljarder kronor vilket är betydligt mer än de 25 mdr som projektet beräknats kosta. Den senaste nyheten är dessutom anläggningskostnaderna för vägar och järnvägar sjunker.

Anonym sa...

Satsa pengarna på kollektivtrafik istället! Hur svårt kan det vara. Men förstås, då kanske man förlorar bilisternas röster i valet, och det är ju det viktigaste.

Gustav Andersson sa...

Kollektivtrafiken (bussarna) behöver också vägar. För övrigt satsas det nästan 30 procent mer på kollektivtrafiken i år än det gjorde när Alliansen tog över Stockholmslandstinget från de rödgröna. Vad Mp i landstinget anbelangar så har det varit mycket snack men lite verkstad.