tisdag 31 mars 2009

Skärgårdsrådet - för mer och bättre samverkan i skärgårdfrågorna

Precis tillbaka på kontoret efter det Regionala Skärgårdsrådets konstituerande möte. Rådet är kulmen av mina och landshövdingen Per Unckels gemensamma tankar kring hur vi kan skapa bättre samarbeten i skärgården, för att lösa problem kring bl.a. näringslivets förutsättningar, boendefrågor, och samhällsservice. Skärgårdsrådet består av de största skärgårdskommunerna, landstinget med en rad berörda organ, de politiska partierna, samt föreningsliv och företagarrepresentanter.

Bakgrunden är att vi vill ersätta de stuprör som kanske finns inom skärgården mer än någon annanstans i Stockholmspolitiken med de bildliga hängrännorna. Genom att samla alla intressenter i ett gemensamt råd, och knyta ett operativt organ till detta - den så kallade exekutivkommittén under ledning av landshövding Per Unckel - får vi en plattform och ett gemensamt forum för att effektivt driva frågor som är angelägna för skärgården gentemot de aktörer som reglerar företagarvillkor, infrastruktur, och så vidare.

Min förhoppning, och tro efter den samstämmighet som fanns på dagens möte, är att detta är en riktig nytändning i skärgårdspolitiken. Det är också glädjande att det finns en solid partipolitisk uppbackning, vilket innebär att rådet med dess potenta struktur kommer att bli ett stående inslag i skärgårdssammanhang, oavsett eventuella maktskiften.

lördag 28 mars 2009

Med Earth Hour på Brännpunkt

I dagens SvD utvecklar jag varför vi borgerliga politiker bör stödja den enda till buds stående globala klimataktionen Earth Hour. Lustigt nog gick miljöborgarrådet Ulla Hamilton i liknande tankar varför SvD-läsarna idag kan få både ett stadshusperspektiv och ett världsperspektiv på frågan.

Jag vill understryka att vår aktion inte har varit samordnad. Men vore jag vänstersympatisör skulle jag nästan tro det med tanke på vilken bra reklam båda artiklarna gör för allianspartiernas miljöarbete i stadshuset och landstinget. Även om Ulla i mina ögon har fel om Earth Hour uttrycker jag gärna min beundran för hennes energiska sätt att utveckla Stockholms stads miljö- och klimatpolitik.

Se även Aftonbladets artikel.

Intressant? Andra bloggar om earth hour, stockholms läns landsting, stockholms stad, centerpartiet, miljö, klimat

torsdag 26 mars 2009

Klimatpolitik innanför tullarna...

Min kollega i Stockholms stadshus, Ulla Hamilton (m), och min partikamrat Per Ankersjö profilerar sig som bäst på sitt motstånd mot WWF:s klimataktion Earth Hour. De noterar båda att undertecknad och alliansen i Stockholms läns landsting har gjort en annan bedömning. Varför har vi gjort det?

Mitt svar är: klimatfrågan är global och kräver en global opinionsbildning för att nå framgång. Jag och Stockholms läns landsting anser att det är viktigt att vara med och skapa och uttrycka den opinion som krävs för att lägga tillräckligt tryck i frågan.

Det finns ingen motsatsställning mellan att bedriva ett tufft arbete för att minska klimatpåverkan och att delta i denna opinionsbildning. Stockholms läns landsting är världsledande i att utveckla klimatsmart kollektivtrafik - något som nyligen bidragit till att Stockholms stad och Ulla Hamilton fått motta pris som Europas miljöhuvudstad. Vi driver också ett aktivt arbete för att minska sjukvårdens klimatpåverkan där vi bl. a. ser till att den lustgas som används vid ff. a. förlossningar inte når atmosfären. En förlossning motsvarar i klimatpåverkan en bilresa till Hamburg.

Man kan undra om Ulla och Per - som förvisso gör ett strålande miljöarbete inom gränserna för Stockholms stad - har förstått att klimatfrågan inte kan lösas enbart på hemmaplan. Stadshusperspektivet räcker inte.

På ett vis är faktiskt det avancerade klimatpolitiska arbete som jag bedriver i landstinget och Ulla och Per i stadshuset också symbolpolitik. Vi vet att insatserna isolerat i Stockholmsregionen inte ensamt kan påverka klimatet. Dess viktigaste verkan är att tjäna som gott exempel och öka pressen på andra aktörer att också agera: Städer, regioner och stater. Om alla gör det vi gör skulle det verkligen innebära ett stort steg närmare en lösning på klimatproblemet. På det viset är landstingets och stadens klimatinsatser mycket mer värda än det antal ton som vi minskar utsläppen med. Och vår påverkan ökar ju mer kända vi gör våra insatser.

Till nästa år tror jag att klimatmedvetenheten i stadshuset har mognat till sig. Då kommer nog Ulla och Per att förstå att det inte bara handlar om att vara bäst i klassen utan om att nå största möjliga och snabbaste totala resultat på vår tids ödesfråga. Och det är där WWF:s Earth Hour kommer in. Jag och Stockholms läns landsting stödjer den helhjärtat!

Intressant? Andra bloggar om earth hour, wwf, landstinget, stockholms läns landsting, stockholms stad, klimat, miljö

tisdag 17 mars 2009

Landstinget deltar i Världsnaturfondens klimataktion

Stockholms läns landsting har landets mest ambitiösa miljömål, med bland annat målsättningar om en klimatneutral kollektivtrafik 2025, kraftiga incitament för minskning av den starkt miljöfarliga lustgasen, och att minst hälften av alla våra transporter skall drivas med förnyelsebar energi 2011.

Men ensamt kan vi inte göra allt, stockholmarna har en viktig roll att spela i att länet fortsatt skall kunna tackla klimatfrågan. Som politiker med ansvar för miljöfrågor i landets största region har jag tillsammans med mina kollegor i Alliansen en uppgift att därför också öka medvetenheten i klimatfrågan, utöver det vardagliga arbete vi utför för att göra landstingets olika verksamheter mer miljövänliga och mindre klimatskadliga.

Därför kommer vi delta i i Världsnaturfondens klimatmanifestation Earth Hour som varje år får fler deltagare, förra året deltog hela 50 miljoner människor, där vi släcker ned landstingshuset under den 28 mars.

Läs mitt och min moderata kollega Catharinas gemensamma pressmeddelande här.