fredag 25 mars 2011

Earth Hour- en viktig symbol för klimatfrågan

Idag skriver jag och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö på DN debatt om att Earth Hour bör fokusera på det teknikutveckling och inte på att spara energi under en timme. Dessvärre är rubriken en smula olycklig. Visst räddar vi inte klimatet genom att släcka våra lampor under en timme imorgon kväll, vi räddar klimatet genom en offensiv klimatpolitik, och det är något som Earth Hour är en viktig signal på att många ställer sig bakom.

Min ingång till manifestationen är att den är viktig. Stockholms läns landsting deltar i Earth Hour och kommer imorgon kväll att släcka ner och stänga av utrustning som inte är avgörande för säkerheten. Det gör vi för att visa att vi tar klimatfrågan på största allvar. Men det viktigaste vi gör är det dagliga miljöarbetet, där vi successivt fasar ut fossila bränslen ur kollektivttrafiken, genomför energieffektiviseringsåtgärder och ställer hårda miljökrav i våra upphandlingar.


Appråpå hårda miljökrav i upphandlingar tilldelades Stockholms läns landsting Miljöstyrningsrådets pris för Årets gröna upphandlare. Läs mer om det: Miljöaktuellt, Miljöstyrningsrådet, Stockholms läns landsting och Centerpartiet.

tisdag 22 mars 2011

Förstärkt miljöarbete i landstinget

Idag skriver jag på Brännpunkt med anledning av den debatt som omorganiseringen av landstingets miljöarbete medfört. Vänsterpartiet har inför dagens fullmäktigesammanträde väckt en interpellationsdebatt i frågan och Miljöpartiet har tidigare hävdat att landstingets miljöarbete nedmonteras.

Som jag skriver i artikeln, antingen förstår inte oppositionen innebörden av omorganiseringen eller så försöker de medvetet vilseleda omgivningen. Landstingets miljöarbete förstärks i och med den nya organisationen som innebär att miljöarbetet tydligare knyts till verksamheterna och att landstingets interna miljöarbete knyts närmare det långsiktiga regionala uppdraget att skapa en grön Stockholmsregion.

Miljöpartiet tycks endast vurma för den gamla organisationsstrukturen som bygger på en centraliserad miljöförvaltning. För mig, Centerpartiet och alliansen är det viktigaste att uppnå de mål vi satt upp och vi gör de organisationsförändringar som krävs. Miljöfrågorna måste genomsyra alla verksamheter i landstinget, även de som utförs av privata utförare.

Det är resultaten som räknas och resultaten får vi genom att sätta höga politiska mål, ambitioner och satsningar, inte att kämpa för gamla strukturer.

fredag 18 mars 2011

Hopp för frihetskampen i Mellanöstern

Äntligen kom FN-resolutionen. Ett flygförbud införs. Därmed görs åtminstone en insats för att jämna ut oddsen mellan frihetskämparna och Khadaffis regim. DN, SvD, Expressen, AB, SvT.

Men det är en kamp mot klockan. Det är oklart exakt vilka styrkor som ska etablera flygförbudet men mycket talar för att det är Frankrikes och Storbritanniens flygvapen som kommer att inleda attackerna på Khadaffiregimens flygfält. Men när kan det ske?

I mellantiden kommer Khadaffi att försöka storma de sista fria städerna för att slå ner upproret innan styrkeförhållandena utjämnas. Hans brutalitet lär inte minskas. Vi kan förvänta oss en mycket hård konfrontation de närmaste dagarna.

Flygförbudet har begränsningar. Bl a kommer inte helikoptrar att angripas. Däremot kan det enligt CNN bli aktuellt att förse frihetskämparna med vapen.

Faran är sannerligen inte över för invånarna i Libyen, tvärtom. Men nu finns i alla fall hopp. Och för regimerna i andra länder i Mellanöstern visar nu världssamfundet att det finns en gräns för hur brutalt man får bekriga sin egen befolkning. Även om det fruktansvärda skulle inträffa att Khadaffi återtar kontrollen över Libyen förbättras åtminstone utsikterna för frihet i Mellanöstern på sikt.

Andra intressanta länkar om Libyen, Khadaffi, Gadaffi, FN, EU, Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, demokrati, diktatur, arabisk vår

torsdag 17 mars 2011

Churchill eller Chamberlain? Dags för regeringen att visa korten.

Khadaffis järnnäve närmar sig Benghazi och därmed minskar hoppet snabbt för frihetsrörelsen. Det är mycket som går förlorat om så sker:

Först och främst riskeras en fruktansvärd terrorregim mot de besegrade frihetskämparna. Det finns ingen anledning att tro att Khadaffi kommer att visa överseende eller eftersträva försoning. Hans maktställning vilar inte på folkligt stöd utan på oljerikedomar och köpta maktresurser. Oljekällorna blir inte mindre produktiva för att Khadaffi skjuter 100.000 rebeller i summariska rättegångar. Khadaffis hämndbegär kommer sannolikt att riktas mot mycket stora delar av det libyska folket.

För det andra kommer alla andra odemokratiska regimer som nu skakas av den "arabiska våren" att ogenerat tillgripa det våld som ingen frihetsrörelse kan stå emot. Khadaffi visar att till och med en regim som står helt isolerad i sitt eget land kan besegra ett helt folk med enbart militära medel och utan att riskera utländsk intervention eller effektivt stöd till frihetsrörelserna.

För det tredje är risken stor att auktoritära element kommer att kunna kapa revolutionerna i Egypten och Tunisien. Eftersom inga utländska reaktioner riskeras ligger egentligen makten i dens hand som kan behärska och vågar begagna sig av en tillräcklig militär styrka.

Därför tar alla länders regeringar som nu inte tydligt tar ställning ett mycket stort ansvar. Vissa tror att den arabiska våren kommer igen eftersom befolkningen är så ung. Historien ger inget stöd för den förhoppningen. Tvärtom, utifrån historiska erfarenheter från exempelvis revolutionsvågen 1848, 1871 och spanska inbördeskriget kan man vänta sig bl a följande:

För det första: Dikaturernas vinter riskerar att bli långvarig eftersom frihetsvännerna förlorar tron på att de kan segra.

För det andra kommer idealisterna bland frihetsvännerna att bli desillusionerade. Det kommer att leda fler av dem till mer militanta rörelser. Sannolikt missgynnar det demokratiska och liberala värderingar och kommer att spela islamister och fascister i händerna.

Därför hoppas jag verkligen att regeringarna i världen tydligare tar ställning och försöker forma underlag för effektivt stöd till revolutionen i Libyen. Det gäller inte minst vår egen regering. Bildt och Reinfeldt, det är dags att snabbt uttala att ni ställer er i Frankrikes och Storbritanniens läger. Det är bråttom. Visa att ni är av Churchills virke och inte av Chamberlains.

Fler bloggar: Fredriks blogg, Johan Norberg, Cecilia Malmström, Kildén och Åsman, Omvärldsanalys

Andra intressanta länkar om Libyen, Khadaffi, Gadaffi, FN, EU, Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, demokrati, diktatur, arabisk vår

ps. Enligt DN och SVT har Bildt nu tydligt uttalat att en intervention behövs om också i lite kryptiska ordalag. Hoppas han framför att Sverige kräver ansvar från säkerhetsrådet. DS.

torsdag 3 mars 2011

Humanitär delseger med reservationer.

Allianspartierna tillsammans med Miljöpartiet har idag presenterat en bred överenskommelse om migrationspolitiken. Förutom att säkra ett antal vikiga frågor som värnandet av asylrätten, rättsäkerheten i de svenska migrationsdomstolarna samt arbetskraftsinvandringen ska en utredning om rätten till vård för papperslösa presenteras.

Centerpartiet har drivit på frågan om vård för papperslösa i Stockholms läns landsting och landstinget har sedan tidigare antagit riktlinjer för vård för papperslösa flyktingar. Även om dessa riktlinjer förbättrat situationen för många utsatta människor finns det vittnesmål om att kunskapen och/eller viljan att efterleva riktlinjerna inte finns överallt i Stockholms läns vårdapparat. Dessutom omfattas papperslösa inte av samma subventionerade avgifter i vården. Även om man i praktiken oftast avskriver vårdräkningen så kan de formella vårdavgifterna ha en avskräckande effekt.


Min förhoppning är att den nya överenskommelsen snarast kan omsättas i en proposition. Några långa dröjsmål kan inte accepteras när nu en parlamentarisk överenskommelse har uppnåtts. Dessutom är det angeläget att gruppen papperslösa som ska omfattas inte inskränks till enbart asylsökande med avslagsbeslut utan även papperslösa arbetskraftsinvandrare eller informella flyktingar.

Med dessa brasklappar känns det ändå som en viktig humanitär delseger och att den politiska kamp som bl. a. Magnus Andersson, Stina Bengtsson, ordförande Stockholms Centerkvinnor, Katarina Erlingsson, partistyrelsen och undertecknad drivit i Centerpartiet nu närmar sig resultat.

Media DN, Svd,Svd2, Aftonbladet

BloggarKent Persson, Alltid rött alltid rätt, Helen Törnqvist, Christoffer Fagerberg, Christian Ottosson, Christer Jonsson