onsdag 14 oktober 2009

Fem miljoner mer i satsningar mot långtidssjuskrivningar 2010

Landstinget samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och flera kommuner i de så kallade Samordningsförbunden för att ta ett helhetsgrepp kring långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösas situation.

På samma sätt som Tiohundras framgångsfaktor ligger i att vi river ned stela strukturgränser mellan landsting och kommuner, vilar samordningsförbundens framgång på samma princip. I stora kolosser som landsting dominerar ofta "stuprörstänkandet", och att alla siffror skall summeras ihop på nedersta raden. Samordningsförbunden är en utgift för oss - vi står för ca 25% av finansieringen - men vi får tillbaka mycket mer när vi effektivt kan hjälpa de som står längst utanför arbetsmarknaden, vilket också är den grupp som löper störst risk att bli mera allvarligt sjuka i senare skeden.

De sjukdomar och andra problem som är kopplade till utanförskapet kan inte mötas av en enskild samhällsinstitution. I själva verket hänger allt samman, och är beroende av många olika instansers koordinerade instanser för långtidsarbetslösa och sjukskrivna.

Verkligheten anpassar sig som bekant inte efter kartan - därför måste vi anpassa samhällets insatser efter de situationer de i utanförskap befinner sig i. Det kan t.ex. handla om täta samarbeten mellan arbetsförmedlingen och landstinget i att rehabilitera och hjälpa psykiskt sjuka tillbaka i sysselsättning.

Därför är jag personligen mycket nöjd över att samordningsförbunden, som ligger Centerpartiet varmt om hjärtat, kommer få ett tillskott på 34% till 2010. Vi höjer anslagen från 14.5 miljoner till 19.5 miljoner. Vi skickade ut ett pressmeddelande om detta tidigare i dag. Den som läser Dagens Nyheter kan även läsa mer på Stockholmssidorna.

Intressant? Andra bloggar om samordningsförbund, utanförskap, arbetslöshet, rehabilitering, sjukvård, stockholms läns landsting, SLL

2 kommentarer:

MResurs sa...

Intressant..undrar om vi sjuka blir friskare för man samordnar!

Tycker det är att använda pengarna fel!

Man kastar ut folket i socialbidrag och sen startar nya enheter!

Gustav Andersson sa...

Vet du vad samordningsförbund handlar om? Det är inte - som man kan tro - byråkrati utan handfasta rehabiliteringsåtgärder. I Södertälje har ett samordningsprojekt hjälpt mer än hälften av de arbetslösa eller sjukskrivna invandrarkvinnorna som deltog i projektet så att de kommit tillbaka till jobb. I Haninge har 323 ungdomar långt från arbetsmarknaden pga sjukdom eller arbetslöshet kommit i arbete. Hälften av de personer med psykisk ohälsa som ingick i ROA+ är i jobb idag.

Hur skulle du vilja det var?