onsdag 19 december 2007

Principiellt viktigt beslut om blodgivning

Idag har Socialstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut om att livstidsförbudet att donera blod för män som haft sex med män ska tas bort. Istället införs en 6 månaders karensperiod som innebär att man inte får ge blod under sex månader efter att man utfört "riskhandlingar". Exakt hur detta ska utformas är ännu inte klart men förhoppningsvis innebär det att homosexuella män som lever i stabila och monogama relationer nu kan få bidra till att minska den periodvis akuta blodbristen.

Det är en viktig principiell seger. Det är handlingar inte sexuell läggning som ska vara avgörande för hur regelverk ska se ut. Och regelverken måste vara proportionella och väl avvägda. Jag skänker en särskild tacksamhetens tanke till Socialutskottets centerpartistiske ordförande Kenneth Johansson som varit pådrivande i Socialstyrelsen för att en ändring skulle komma till stånd.

Cederschiöld är 12 år bättre än Dennis

Idag presenterades så till slut Cederschiöldpaketet. Det är tråkigt att den inte fick en bredare politisk bas men socialdemokraterna har ju ställt sig bakom prioriteringslistan så en viss stabilitet får vi hoppas att uppgörelsen har. för förslagen är faktiskt riktigt bra. Här följer mitt pressmeddelande:

Pressmeddelande 2007-12-19
Centerpartiet Stockholms läns landsting

Cederschiöld är 12 år bättre än Dennis!

- Ett paket utan Österled och med trängselavgifter, den största spårsatsningen sedan t-banan byggdes och en Förbifart Stockholm som tar största möjliga miljöhänsyn. Det är resultat av Centerpartiets återkomst i Stockholmpolitiken. Cederschiöldpaketet är tolv år bättre än Dennispaketet.

Så kommenterar Gustav Andersson, centerpartiets landstingsråd och förhandlingsman, uppgörelsen som idag undertecknas.

- Stockholm behöver både vägar och spår. Den stora skillnaden mellan oss i Stockholmscentern och miljöpartiet är att vi tror på den nya miljöbilismen. Det är självklart angeläget att så många stockholmare som möjligt kan använda spår och buss för sina dagliga transporter. Därför är jag mycket nöjd med att uppgörelsen föreslår att flera viktiga spårsatsningar tidigareläggs. Säger Gustav Andersson (c).

Centerpartiet anser att Förbifart Stockholm är nödvändig för leda trafik förbi Stockholm. Däremot ser partiet inte samma behov av Österleden som med sin föreslagna dragning hotar Nationalstadsparken och att dra in mer trafik i innerstaden. Gustav Andersson är därför nöjd att Österleden uttryckligen inte är en del av överenskommelsen.

- Essingeleden är idag sårbar och alltför hårt belastad. Centerpartiet gick till val på att bygga Förbifart Stockholm som världens mest miljövänliga motorled och det är glädjande att uppgörelsen ger förutsättningar för detta. Österleden läggs uttryckligen utanför uppgörelsen, ges inte några statliga pengar eller trängselskattepengar. Om mot förmodan förslag om en helt privat finansierad Österled genom Nationalstadsparken blir aktuell bedömer jag att Centerpartiet fortsätter att motarbeta detta i berörda kommuner och på andra politiska nivåer. Med uppgörelsen i ryggen blir det lättare, avslutar Gustav Andersson (c).

För mer information:
Gustav Andersson (c), landstingsråd och centerpartiets representant i Cederschiöldsförhandlingarna 070-950 18 72

måndag 17 december 2007

Ma(s)ken vrider sig på kroken

De regionala socialdemokraterna får inte tillstånd av Mona Sahlin att skriva på den nästan färdigförhandlade överenskommelsen om Stockholmsregionens infrastruktur. Man lider med en ansvarsfull och respektabel resultatpolitiker som min landstingsrådskollega och medpart i förhandlingen Lars Dahlberg (s). Däremot respekterar jag inte socialdemokraternas dimridåer kring varför de inte skriver på.

I ett pressmeddelande hävdar oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s) att:
—Vi kan aldrig acceptera en överenskommelse som innebär att Österleden ska byggas, säger Carin Jämtin.

Det är ett felaktigt påstående eftersom byggande av Österleden uttryckligen inte omfattas av överenskommelsen - något som Centerpartiet fått igenom efter hårda förhandlingar. Några pengar finns inte heller anslagna.

Men det är också mycket förvånande eftersom socialdemokraterna tidigare i helgens förhandlingar föreslog en svagare formulering där parterna under vissa förutsättningar ställer sig bakom Österleden. De har - till skillnad från Centerpartiet - inte under något tidigare sammanträde lyft upp Österleden och de har tidigare stött projektet i Dennisöverenskommelsen, Stockholmsberedningen och Regionplanen från 2001. När socialdemokraterna i dagens slutförhandling motiverade sitt beslut att inte skriva på uppgörelsen skedde det med helt andra skäl och utan att Österleden nämndes.

Jag förstår att det är jobbigt för socialdemokraternas förhandlare Carin, Lasse och Anna Kettner. De har blivit betet med vars hjälp Mona Sahlin ska fiska in miljöpartiet i en eventuell regeringsmedverkan och det är naturlgtvis obehagligt. Tråkigt och ovärdigt dock att de ger en oriktig bild av överenskommelsens innehåll och sina egna motiv.