onsdag 14 oktober 2009

61 miljoner mer till vården i Norrtälje under 2010

Tillsammans med mina allianskollegor skrev jag i går på Norrtelje Tidnings debattsida (ej online) om vår satsning på TioHundra-projektet. NT har en redaktionell nyhet om det här. Det är satsning som vi i Centerpartiet är mycket stolta och glada över.

Tiohundraprojektet som startades i slutet av förra mandatperioden är ett unikt samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun, som tillsammans har det samlade ansvaret för både vården och omsorgen i kommunen. Tanken bakom Tiohundra är mycket enkel - människans vårdbehov skall styra hur landsting och kommun samarbetar kring hälso- och sjukvårdsfrågor. Inga medborgare ska kunna hamna ”mellan stolarna”.

Utvärderingar visar att Tiohundraprojektet genomfört stora förbättringar i äldreomsorgen och dess samarbete med vården. Också inom sjukhusvården har flera förbättringar skett. Nöjdheten och väntetiderna i Norrtälje har förbättrats dramatiskt, med upp till 40% inom psykiatrin och äldrevården. Det vittnar om styrkan i konceptet Tiohundra.

Tiohundra har alltså varit uppskattat, men har också dragits med styrningsproblem, vilket delvis grundas i att denna sorts täta samverkan är ny, och än så länge unik i Sverige. I backspegeln kan man också se att när Tiohundra startades 2006 under socialdemokratiskt styre i och landstinget blev projektet underfinansierat.

Medborgarna i Norrtälje har rätt att få en lika stor del av vårdresurserna som invånare i andra delar av länet. Det är en fråga vi känner starkt för i Centerpartiets landstingsgrupp. När alliansen införde Vårdval Stockholm i övriga länet 2008 var en grundprincip att osakliga och orättvisa skillnader i resursfördelningen i vården skulle jämnas ut. Samma princip gäller självklart Tiohundra.

Tiohundra har hittills haft positiva effekter på vården och äldreomsorgen och under 2010 hoppas vi att utvecklingen av en alltmer patientanpassad vård kommer ännu mer i fokus. Bland annat kommer vårdval där patienten fritt kan välja sin vårdcentral och husläkare att införas också i Norrtälje.

Intressant? Andra bloggar om TioHundra, Norrtälje, Norrtälje kommun, centerpartiet, centern, stockholms läns landsting, landstinget

Inga kommentarer: