måndag 22 juni 2009

Kortare köer med Alliansens vårdpolitik

Det är alltid roligt när man som politiker får svart på vitt att ens politik gör skillnad. Som i dag när vår förvaltning presenterar väntesiffror för den specialiserade vården (det vill säga vård som kräver remiss). I Stockholms läns landsting har vi i Alliansen infört en vårdgaranti på 30 dagar, jämfört med den nationella på 90 dagar.

Förvaltningens siffror för 2009 visar att 62% fick vänta längre än 30 dagar i maj 2008, jämfört med 43% i maj 2009. Under årets första fem månader har andelen som får vänta längre än 30 dagar minskat med mellan 9 - 19 procentenheter varje månad, i relation till förra årets siffror.

Från statistiken (som tyvärr ännu inte är publicerad på landstingets webbsida) går det också att se att andelen som fått vänta längre än 90 dagar är konsekvent mellan 6-10 procenhenheter lägre än förra året, med en lägsta notering på 15% under maj i år.

En garanti ska givetvis vara garanti - de positiva siffrorna till trots har vi fortsatt mycket att göra för att alla ska få sin utlovade vård i tid. Men det är glädjande att se att vi rör oss åt rätt håll, och att vi börjar beta av den vårdskuld som nuvarande oppositionen lämnade efter sig när de förlorade valet 2006.

måndag 15 juni 2009

Centerpartiet säger nej till (s)jukhuspopulism

Socialdemokraterna gick för någon månad sedan ut med ett välregisserat utspel om att bygga ett nytt akutsjukhus i Södertälje - en kovändning från sin åsikt under föregående mandatperiod då de istället ville lägga ned sjukhuset.

Att bygga nytt kan framstå som en god idé mot bakgrund av att Södertälje sjukhus nyligen firade 100-årsjubileum. Det socialdemokratiska förslaget saknar dock finansiering, vilket innebär att det måste finansieras genom skattehöjningar eller genom att pengar tas från andra verksamheter.

S-förslaget riskerar också att försena en modernisering av sjukvården i södra delen av länet då det redan finns redan en renoverings- och utbyggnadsplan för sjukhuset som skulle kunna fullföljas betydligt snabbare än en nybyggnation. Ett renoverat Södertälje sjukhus skulle vid sidan av Nya Karolinska Solna bli det mest moderna sjukhuset i länet - snabbare och till en avsevärt lägre prislapp än S-förslaget om ett helt nytt sjukhus.

Om detta skriver jag tillsammans med min kollega Tage Gripenstam på Länstidningens debattsida.

Intressant? Andra bloggar om södertälje sjukhus, södertälje, socialdemokraterna, centerpartiet

Om antibiotikaresistens på Newsmill

Jag skriver tillsammans med Karl MalmqvistNewsmill ett svar på specialistläkaren Max Bell som driver tesen att en fri etableringsrätt (som vi har i Vårdval Stockholm) kan riskera att leda till ökad resistens mot antibiotika. Ökad resistens är är ett allvarligt och på sikt ökande problem - något vi också har uppmärksammat och motarbetar från Alliansens sida genom bl.a. "kloka listan" och genom att skapa en lokal STRAMA-grupp. Men utvecklingen beror inte på Vårdval Stockholm som Bell antyder.

torsdag 11 juni 2009

Flyktingmedicinskt Centrum-affären: Stockholms läns landsting måste idka självkritik!

I går sade Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) förvaltning upp ett privat företags uppdrag att beriva flyktingmedicinsk verksamhet i Stockholms län (DN). Bakgrunden är betydande brister som konstaterades av Socialstyrelsen under hösten och som har bekräftats av en medicinsk revision av Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Då undersökningen gjordes under april månad i år får undersökningen anses visa att problemen inte har kunnat åtgärdas sedan HSN-förvaltningen krävde åtgärder i slutet av förra året. I det läget är det berättigat att säga upp avtalet.

Men det räcker inte. Det finns också ett behov av självkritik inom Stockholms läns landsting. Vårdföretaget är inte ensamt skyldigt till den uppkomna situationen. Socialstyrelsen visade i sin rapport från i höstas att Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning inte tillräckligt väl följt upp verksamheten. En löpande uppföljning och kontakt hade både kunnat avslöja problem i ett tidigare skede OCH inneburit att företaget fått möjlighet att diskutera hur de stora svårigheterna i verksamheten skulle kunna hanteras. Till dessa svårigheter hör bland annat hur identifikationen ska säkras av personer utan svenska identitetshandlingar. Målgruppen visade sig också vara ungefär fyra gånger större än vad som framgick när avtalet undertecknades. En bättre uppföljning och dialog från HSN-förvaltningens sida hade här varit önskvärd. Att förvalta denna självkritik och att åtgärda de brister Socialstyrelsen pekat på är ytterst ett politiskt ansvar som jag och mina landstingsrådskollegor bör ta tag i.

Ytterligare en slutsats jag drar utifrån turerna kring Flyktingmedicinskt centrum är att det krävs tydligare och mer transparanta rutiner för hur uppföljning och eventuella sanktioner ska ske inom Stockholms läns landsting. Missförhållanden finns och kommer att finnas hos många olika vårdgivare, både sådana som landstinget driver i egen regi och sådana som vi upphandlar eller finansierar genom vårdval. Det är oerhört viktigt att uppföljning och krav på utförarna i vården är lika hårda oavsett om de är privata eller offentliga. Ytterst innebär HSN-förvaltningens beslut att man också måste vara beredd att stänga av vårdavdelningar på våra egna sjukhus om tillräckligt allvarliga missförhållanden uppkommer och inte åtgärdas.

HSN-förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete när det gäller uppföljning. Det är angeläget att det arbetet ges en tydlig och transparant form. Då har något positivt kommit ut ur den tragiska process av ömsesidiga misslyckanden från vårdgivaren och Stockholms läns landstings sida som lett till gårdagens beslut.

Intressant? Andra bloggar om Stockholms läns landsting, Avesina, Flyktingmedicinskt centrum, FMC