onsdag 25 januari 2012

Regeringen måste försvara arbetskraftsinvandringen!

SvD Brännpunkt skriver idag företrädare för organisationerna Företagarna och Svenskt Näringsliv att Migrationsverkets skärpta regler för arbetskraftsinvandring i själva verket innebär en grundlig inskränkning av hela denna viktiga reform. Det är lätt att se rimligheten i deras argument. Det är inte heller förvånande att Migrationsverket tar tillfället i akt att "slå till" mot en reform som man nog aldrig har varit särskilt förtjust i.

Arbetskraftsinvandring är en av grundbultarna i Alliansens migrationspolitik. Centerpartiet var det parti som först började driva frågan i början av 2000-talet och liksom vårt segerrika ställningstagande mot övergångsreglerna för de nya EU-ländernas medborgare utgör detta en av de viktigaste framgångarna för "nya centerpartiet" som vi har ett ansvar inför medborgarna att försvara.

Vissa missbruk av arbetskraftinvandringen har förekommit och det kan självklart finnas behov av justeringar. Men i en laddad, lika symboliskt som ekonomiskt viktig fråga, är det faktiskt en regerings ansvar att föreslå nödvändiga justeringar och låta riksdagen ta ställning till dem.

Jag vill inte spekulera i varför regeringen låtit Migrationsverket hantera en så viktig politisk fråga eller i vilken utsträckning detta speglar en politisk ambition från migrationsminister Tobias Billström. Jag kan bara konstatera att det är olyckligt om Centerpartiet går med på att en myndighet får pressa tillbaka politiska reformer som Sverige behöver och som är steg mot en så viktig mänsklig frihet som rätten att röra sig fritt och söka sitt levebröd genom sina händers arbete.

torsdag 12 januari 2012

Höjd trängselskatt 2012?

Alltfler talar nu om behovet av smartare och högre trängselskatter, en av Centerpartiets viktigaste frågor i den regionala trafikpolitiken. Ett antal trafikforskare skrev i början av januari på DN-debatt om att trängselskatter på Essingeleden och en mer aktiv använing av avgiftsnivåerna skull leda till stor trafiknytta. Idag rapporterar SvD om att det folkliga stödet för trängselavgifterna är mycket stort.

Öppenheten från t.ex. finansborgarrådet Sten Nordin tyder på att motståndet i de övriga allianspartierna kan vara på väg att luckras upp, även om jag ännu inte uppfattat motsvarande signaler bland mina kollegor i landstinget.

Det vore mycket önskvärt om det politiska stödet för höjda och smartare trängselskatter kunde klarna under våren, något jag ständigt framhåller inom våra samtal i Alliansen. Detta eftersom trängselskatten både kan minska regionens miljö- och trafikproblem och bidra med ekonomiskt smörjmedel vid förhandlingar med staten om ett tilläggspaket till Stockholmsförhandlingen om t.ex. utbygd t-bana till Nacka.

Ska Stockholmsregionen kunna dra fördel av fördelarna med trängselavgifter måste avgifter kunna ändras på relativt kort sikt för att styra trafiken så att största möjliga effektivitet i trafikarbetet kan uppnås. Det talar för att beslutsfattandet måste flyttas från regering och riksdag till den folkvalda regionala nivån. Den uppfattningen uttalades också Stockholmsförhandlingens slutbetänkande och är därmed på samma gång en uppfattning som samtliga allianspartier och statens utredare ställt sig bakom.

Det är därför beklämmande att Finansdepartementet i sin klåfingrighet vägrar släppa makten över trängselskatten till landstinget eller kommunförbundet i Stockholms län. Alla alliansföreträdare i Stockholms län borde i sina kontakter med partikollegorna i regeringen, framhålla att regionala politiker är mer kompetenta att bedöma Stockholmsregionens behov än ministrarna. Makt och ansvar för regionens trafikutmaningar måste gå hand i hand.