fredag 24 oktober 2008

Budget nu upplagd på YouTube

Budgeten för 2009 som vi i Landstingsalliansen lät presentera på en presskonferens igår finns nu även online på YouTube. Jag pratar bland annat om ökad miljöersättning, lustgasreduktion, större konkurrens i tandvården, och ett nytt skärgårdsråd. Se även Catharinas, Birgittas och Pias presentationer.

Intressant? Andra bloggar om landstinget, stockholm, centerpartiet

fredag 17 oktober 2008

Centerpartiet bör leda Sverige till euron

Finanskrisen har gjort det övertydligt att den svenska kronan - hur starkt förankrad den än må vara i statsfinanser och låg inflation - blir en skvalpvaluta när vågorna går höga i världsekonomin. Det är ingen slump att det nu är centerpartister som främst aktualiserar att Sverige bör gå med i euron. Centerpartiet har som inget annat parti gått till botten med EU-frågorna och har sannolikt Sveriges mest genomtänkta EU-vänner (och EU-kritiker). Centerpartiet bör fullfölja sin omvändelse till det mest konstruktiva och europademokratiska partiet i EU-frågorna genom att leda Sveriges väg till euron.

Ett svenskt EMU-medlemskap kan knappast aktualiseras utan en enighet mellan allianspartierna och socialdemokraterna. Centerpartiet har här ett stort ansvar och kan spela en nyckelroll.

Inför folkomröstningen 2003 landade centerpartiets ledning i ett negativt ställningstagande, men det var nog mest för husfridens skull - ett tröstpris till partiets EU-kritiker i ett läge när partiet i övrigt utvecklats i starkt EU-vänlig riktning. Bland ledande centerpartister torde det idag vara med euron som med kärnkraften - få som egentligen är emot av övertygelse, något fler som inte bryr sig och en majoritet som skulle vilja byta position men inte tror att det går att få med sig partiets gräsrötter.

Jag tror detta är en felbedömning. Medborgaropinionen har nog aldrig varit stark. Finanskrisen skapar en stor längtan efter trygghet och stabilitet. Politiskt ledarskap i denna situation skulle kunna utlösa ett opinionsskred som definitivt möjliggjorde ett EMU-inträde med folkligt stöd. Tillfället att visa detta ledarskap i opinionsbildningen är den ena sidan av Centerpartiets nyckelposition i eurofrågan.

Den andra aspekten är att ett center-ja troligen är en förutsättning för att socialdemokraterna ska våga närma sig eurofrågan på nytt. Om det enda "etablerade" partiet som tidigare sagt nej till euron plötsligt skulle argumentera för en ny folkomröstning skulle det nog dra med sig en debatt där socialdemokraterna med sitt tidigare positiva ställningstagande knappast skulle kunna säga nej. Sannolikt skulle det inte ske utan vånda. Det skulle tvivelsutan fördubbla svårigheterna i Mona Sahlins relationsspel med vänsterpartiet och miljöpartiet. För (mp) skulle dessutom såren från den mödosamt genomgångna EU-omvändelsen rivas upp ordentligt. Men detta är knappast effekter som Centerpartiet och Maud Olofsson har anledning att beklaga.

Centerpartiet har alltså en historisk chans. På samma sätt som vi ända sedan 1995 konsekvent drivit på för att vidga EU ("från Akureyri till Antalya och från Murmansk till Marakech") och därvidlag drivit de andra riksdagspartierna med oss och på samma sätt som vi modigt vände debatten om övergångsregler och fick Lars Leijonborg, Alf Svensson och Fredrik Reinfeldt att göra helt om och lämna Perssons regering ensam i ett förödmjukande riksdagsnederlag. På samma sätt - fast möjligen ännu tydligare - har Centerpartiets ledning nu chansen att påskynda Sveriges inträde i den europeiska valutaunion som de flesta av oss tror att Sverige kommer och bör hamna. Ta den chansen och säkra er plats i historieböckerna.

torsdag 9 oktober 2008

Mer patientmakt genom privat folktandvård

Idag har vi i landstingsalliansen presenterat vårt förslag om hur vi ska kunna få en bättre konkurrens på den dåligt fungerande tandvårdsmarknaden. DN rapporterar om det här. Detta är en nyckelfråga för att säkra en tandvård som medborgarna har råd med och för att förhindra att tandhälsan blir en klassfråga.

Vårt förslag innebär att landstingsägda Folktandvården AB får ett uppdrag att sälja mottagningar motsvarande 7-9 procent av sin omsättning. Uppskattningsvis handlar det om 4-8 tandvårdsmottagningar. Förslaget är ett sätt att nå målet med fler större aktörer som var intentionen bakom avknoppning.

Krav kommer att ställas på att köparna - oavsett om det är personalgrupper, nya tandvårdsbolag som Thea, Smile, City Dental eller Mörby Dental Group - tar över Folktandvårdens "områdesansvar" som t. ex. innebär att man måste ta emot alla slags patienter och kalla barn och ungdomar till tandvårdsundersökning om de inte själva har valt tandläkare. Man skulle kunna säga att vi skapar "privat folktandvård".

Ibland hävdas att mångfalden redan är tillräckligt stor inom tandvården. Flertalet mottagningar är ju privata. Problemet är dock att det finns för få större och medelstora tandvårdsmottagningar och bolag. De små aktörerna har svårt att bli tydliga för konsumenterna och utmana Folktandvården. För att ge stressade patienter med begränsade inkomster en verklig kundmakt så behöver det finnas fler större tandvårdsmottagningar som på ett tydligt sätt förmår visa upp sina priser och sin kvalitet och som är beredda att konkurrera också med priset.

Med vårt förslag ger vi landstingets eget folktandvårdsbolag möjligheter att hålla sin egen struktur som modernt tandvårdsbolag någorlunda intakt. Det är viktigt. Jag och många andra invånare i Stockholms län uppskattar Folktandvårdens höga kvalitet och goda service. Men det är bra också för Folktandvårdens utveckling att få konkurrenter i sin egen viktklass.

Intressant? Andra bloggar om folktandvård, tandvård, stockholms läns lansting