måndag 19 oktober 2009

Låt "verklighetens folk" smaka vin där det produceras.

Kristdemokraternas ministrar utövar idag självkritik på DN-debatt. Också de har varit alltför angelägna om att reglera vardagen för verklighetens folk. Nu backar de från filmcensur och kan tänka sig att utvidga möjligheter för markägare att bygga strandnära. Om alkoholen skriver ministrarna:

"Vi vill därför bidra till att förändra och förenkla flera alltför rigida regler
kring alkoholförsäljningen.Exempelvis är det rimligt att förbudet för
restaurangägare att krydda och ombuteljera brännvin efter eget recept hävs. Vi
tycker också att den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap ska
kunna få stadigvarande serveringstillstånd, liksom att det ska bli möjligt för
restauranger att servera alkohol utan att de prompt måste servera varm mat."
Men här saknas en fråga som har ännu mindre alkoholpolitisk logik bakom sig. Möjligheten för en lokal vin- eller spritdrycksproducent att låta besökare smaka eller köpa produkten. Risken för att gårdsförsäljning blir en inkörsport till alkoholmissbruk eller att det blir en täckmantel för illegal alkoholdistribution är betydligt mindre än för de två regleringar kristdemokraterna säger sig vilja ändra. Här har vi dessutom en reglering som hindrar små företag att växa, landsbygdssamhällen att utveckla matturism och människor från att få jobb. Jag har tidigare pekat på exemplet med den lilla brännvinsfabriken på skärgårdsön Möja.

Hägglund, Larsson och Odell antyder att de kan tänka sig fler förändringar än ombuteljeringsförbudet, serveringstillstånd för catering samt varmmats-tvånget. Men då är det dags att prata ur skägget, kristdemokrater. Det är gårdsförsäljningen som är den brännande aktuella frågan som nu måste avgöras. Det är ju kristdemokraternas motstånd som hindrat en lösning. Därför är det först och främst i denna fråga ni måste ge besked: Står ni på samma sida som "verklighetens folk" på skärgårdsön Möja eller fortsätter ni att hålla systembolagsbyråkratin i handen?

Intressant? Fler bloggar om alkoholpolitik, gårdsförsäljning, systembolaget, verklighetens folk, kristdemokraterna

Inga kommentarer: