söndag 14 februari 2010

(C) ökar i alla februarimätningar

Dagens SIFO var trevlig läsning. Läget är åter jämt mellan Alliansen och oppositionen. För Centerpartiet bekräftas intrycket från andra opinionsinstitut att trenden vänt uppåt från katastrofsiffrorna i januari. I SIFO får Centerpartiet 5,6 procent (+0,6 %). I februaris Demoskop ökar (C) till 5,1 procent (+2,0%), i SKOP går (C) från 4,7 till 5,9 procent.

I genomsnitt ger februarisiffrorna ett genomsnitt på 5,5 procent - hyfsat respektavstånd till 4%-spärren även om det fortfarande är mycket låga tal. Men det intressanta är att trenden tycks ha vänt uppåt. Det kan finnas några skäl till det:

1. Vargdebatten tvärdog efter att ett stort antal viltforskare tog Miljödepartementet i försvar på DN-debatt. "Nyckeln till räddning av hotade stora rovdjur ligger i samarbete, inte konfrontation, med berörda lokalbefolkningar" skrev de bland annat.

2. SAAB-affären verkar någorlunda stabil. EIB skulle knappast godkänt lånet om de inte har tillgång till information som talar för Spykers trovärdighet.

3. Framgångsrika kommundagar där Maud för första gången på länge kom igenom SAAB-filtret med offensiva utspel om sänkta skatter för tjänsteföretag och pensionärer med låga inkomster. Det blev också tydligt att partiet inte har någon intern kris samt att partiledningens linje i energi- och klimatpolitiken backas upp i både riksdagen och bland partimedlemmarna.

Centerpartiets ledning måste nu behålla bettet. Den positiva trenden måste nu förstärkas med en serie av nya utspel och positiv uppmärksamhet. Maud Olofsson är en fighter av en för Sverige unik typ och kan bli valrörelsens comeback-kid. Men det kräver riktigt urhårt arbete och fokus varje dag från nu till valdagen. Partiledningen får inte förfalla till önsketänkande för att vi nu verkar ha 4-procentsspärren i backspegeln.

Läs också Hedin, Magnus Andersson, Jonas Pettersson, Per Ankersjö, Mattias Larsson, Karl Hellberg, Sanna Rayman på SvD, motpol...

Intressant? Andra bloggar om centerpartiet, centern, alliansen, opinion, demoskop, sifo, skop, Maud Olofsson, val2010, val 2010, rödgröna.


ps. För övrigt är det dags för en seriös debatt om tolkningen av vissa opinionsinstitut. Ingen seriös bedömmare kan längre ta förändringarna i DEMOSKOPS bergochdalbaneundersökningar på allvar. Det är dags att journalisterna antingen tar sitt ansvar eller tar en kurs i statistik.

Notera t.ex. hur Expressen i höstas tog förändringar i DEMOSKOP till intäkt för att Sverigedemokraterna hade förlorat hälften av sina väljare. Och även om jag tror att Centerpartiet hade ett extremt lågt stöd i januari är det bra magstarkt att - som en del ledarskribenter och kommentatorer - ta en siffra från DEMOSKOP till intäkt för att "Centerpartiet sedan valet förlorat nästan två tredjedelar av sina väljare" när alla andra - mer seriösa institut - snarare pekade på mellan en tredjedel och hälften. DS.

3 kommentarer:

Alexander Bringsoniou sa...

Det är bara förändringarna för Moderaterna och Sverigedemokraterna som är statistiskt säkerställda. Man kan inte säga någonting om de andra partierna och därför kan man inte heller slå fast någon förändring i ställningen mellan blocken.

Anonym sa...

Piratpartiet, Vänstern och SD tar nog hem allt till slut.

Gustav Andersson sa...

Det är sant Alexander, men samma sak kunde sägas om förra månadens mätningar som pekade i genomsnitt en procent lägre för (c). Överhuvudtaget kan väldigt lite slutsatser dras ur svängningar i partistödet i enstaka isolerade mätningar - särskilt från institut som Demoskop och Skop som har notoriskt stora svängningar.

Men om flera mätningar pekar i samma riktning ökar sannolikheten att det också är i den riktningen väljarstödet utvecklas. Tre mätningar visar nu ett stöd mellan 5,1 och 5,8 procent för (c). I förra månaden visade mätningarna ett stöd mellan 3,1 och 5,0. Även om mätningarna har väldigt olika kvalitet så är felmarginalen kring genomsnittet för tre mätningar mycket mindre än felmarginalen för en isolerad mätning.

Felmarginalerna anger inom vilka ramar partiets siffror ligger med 95 procents säkerhet. Hänsyn tas dock inte till felkällor som man försöker korrigera för på andra sätt (viktningar mm).