tisdag 23 februari 2010

Centerpartiet räddar Lidingöbanan – igen!

I dag godkände landstingsstyrelsen en överenskommelse med Lidingö stad om att rusta upp och bygga om Lidingöbanan. Det är ett historiskt beslut som innebär att Centerpartiet medverkar till att rädda Lidingöbanan igen – precis som vi gjorde när Knut Nilsson räddade banan 1982.

Lidingöbanan ska knytas ihop med Spårväg City. När renoveringen är klar 2014 ska du utan byte kunna resa från Gåshaga vid Lidingös östra strand, genom centrala Stockholm, till Hornsberg vid Kungsholmens västra strand.

Detta är en del av en historiskt stor satsning på spårbunden trafik som nu genomförts av Centerpartiet och Alliansen – med bland annat Citybanan, tvärbanorna, samt upprustning av Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Det gör att fler kan välja tåg och spårvagn framför bil, vilket är en stor miljövinst.

Överenskommelsen innebär också att SL:s depå vid Aga byggs ut för att kunna ta emot de nya spårvagnarna. Depån kommer att förses med biogas från Käppalaverket, vilket gör att fler av SL:s bussar kan gå på biogas. Det är ytterligare en miljövinst.

Med upprustningen och utbyggnaden av Lidingöbanan får stockholmarna en modern och miljövänlig spårtrafik som knyter ihop stadens östra och västra delar. Jag är som centerpartist stolt över att vi – återigen – har bidragit till att rädda Lidingöbanan.

Intressant? Andra bloggar om kollektivtrafik, miljö, spårvägar, järnvägar, Lidingö, Lidingöbanan, Centerpartiet, Stockholms läns landsting, SL

2 kommentarer:

Anonym sa...

skulle centern i större utsträckning än något annat parti, typ s, v eller mp ha bidragit till att rädda banan? på landstings eller kommunal nivå isf?

Gustav Andersson sa...

Ja Lidingöbanan är en landstingsfråga men i det konkreta fallet är det en överenskommelse mellan det alliansledda landstinget och den alliansstyrda Lidingö stad (rättare sagt moderatstyrda). I bakgrunden finns också goda förhoppningar om att regeringen kommer att anvisa medel i enlighet med förslaget till länsplan som landshövdingen Per Unckel utarbetat i dialog med landstinget, kommunerna och de politiska (allians-)partierna i Stockholmsregionen.

Så det är definitivt Centerpartiet och de övriga allianspartierna - inte v eller mp - som ska ha äran för denna räddningsinsats.Och 2002-2006 då de rödgröna styrde byggdes som bekant inte en enda meter spår samtidigt som underhållet försummades.