tisdag 16 februari 2010

Är tandvårdschecken ett fiasko?

Både ja och nej. Jag var själv med som tjänsteman och arbetade fram förslaget från Centerpartiets sida innan valet, och som landstingsråd med ansvar för tandvårdsfrågor kan jag nu följa reformen på nära håll.

Alliansregeringen har genomfört det som Göran Persson under en lång tid lovade: En tandvårdsreform som har gett vanliga människor ett skydd för höga tandvårdskonstander. I sak är reformen bra och kraftfull, med tonvikten på förebyggande tandvård.

Kommunikationen kring reformen har däremot varit undermålig - och här ligger skulden framförallt på Försäkringskassan. Med anledning av detta har jag en replik på S-riksdagsledamoten Lennart Axelssons kritik mot tandvårdsreformen på Aftonbladet Debatt:

..det är kanske inte så konstigt att Lennart Axelsson (S) missförstått tandvårdsreform. Han är nämligen inte ensam. Informationsarbetet kring tandvårdschecken är ett stort misslyckande. Det råder stor förvirring bland medborgarna om vilka rättigheter man har. Regeringen och Försäkringskassan har underskattat behovet av information. Detta är i sin tur ett allvarligt hot mot reformens syfte. Vet inte ungdomarna att de kan besöka tandläkaren vartannat år gratis eller nästan gratis så kommer de inte dit.

Uppdatering: Noterar att Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarredaktion kommenterar artikeln i dag.

Intressant? Andra bloggar om tandvård, tandvårdsreformen, folktandvården, stockholms läns landsting, val 2010, centerpartiet, alliansen

Inga kommentarer: