söndag 7 februari 2010

Sprutbyte: (M) oense med övriga Alliansen.

Moderaterna i landstinget meddelar idag via SvD Brännpunkt att de ogillar sprutbytesprogram för narkomaner. Bakgrunden är att en stor utredning i samarbete mellan landstinget och Stockholms kommun sent i höstas rekommenderade att en sådan insats införs.

Utredningen tillsattes 2007 för att lösa konflikten inom alliansen där Centerpartiet och Kristdemokraterna ville införa sprutbyte medan de övriga partierna var mer skeptiska. Jag har bloggat om detta åtskilliga gånger sedan 2007.

När utredningen presenterades sent i höstas uttalade ansvariga landstingsrådet Birgitta Rydberg sig positivt till att införa en försöksverksamhet. I dagsläget är alltså tre av allianspartierna - inklusive ansvarigt landstingsråd - för sprutbyte.

Moderaterna går nu emot ansvarigt landstingsråd Birgitta Rydberg, tre partier i alliansen samt en opartisk utredning som man själv varit med och beställt som en del av en kompromiss. Det innebär att det är moderaterna - inte Centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet - som i denna fråga måste ses som avvikare.

Jag har den största respekt för moderaternas ståndpunkt och vet att den är grundad i övertygelse. Men de kan knappast förvänta sig att tre partier, med stöd av landstingets experter, en opartisk utredning, och ett kompakt stöd bland oppositionspartierna ska vika ner sin linje. Det handlar om en opinionsyttring.

För att förebygga missförstånd vill jag också tillägga att jag inte delar moderaternas bedömning att det finns en konflikt mellan smittskydd genom sprutbyte och ambitionen att hindra spridning av missbruk. Tvärtom. Väl organiserad sprutbytesverksamhet är i mina ögon inte bara en smittskyddsinsats utan också en möjlighet att skapa bättre kontakt mellan missbrukarna och samhällsinsatserna. Att möjligheten att byta spruta skulle leda till att fler människor inleder ett missbruk förefaller mig helt orealistiskt.

En erfarenhet av sprutbyte är att möjligheterna till en bättre hygien också stärker den personliga värdigheten och känslan av kontroll över tillvaron. Därför kan sprutbyte även psykologiskt underlätta steget att gå in i missbruksbehandling och rehabilitering.

Från samhällets sida är ett sprutbyte en stark signal. Vi bryr oss om din hälsa även om du är missbrukare. Och vi vill hjälpa dig tillbaka till ett liv utan missbruk så fort som möjligt. Det är humanism och socialliberalism i socialpolitiken. Och man kan nog se den moderata linjen som ett uttryck för en mer socialkonservativt färgad människosyn.

Federley, Isobel Hadley-Kamptz, Peter Andersson, Maria Abrahamsson och säkert många andra har bloggat om detta.

Intressant? Andra bloggar om narkotikapolitik, narkotika, sprutbyte, centerpartiet, moderaterna, liberalism, missbruk, sjukvård, vård, alliansen, stockholms läns landsting, missbruksvård, sprututbyte

Inga kommentarer: