onsdag 17 februari 2010

Mea culpa - i statistik men inte i argument.

Medger härmed att jag i ett tidigare blogginlägg i god tro använde arbetsmarknadsstatistik som anförts i andra bloggar utan att själv granska grundkällan. De utsagor som framförts om att Reinfeldt trots att han medgav fel ändå skulle ha haft rätt kan jag inte efter granskning av SCB:s statistikdatabas på ett helt tillfredsställande sätt underbygga. Jämförelserna blir visserligen lite olika beroende på vilka perioder man jämför och huruvida man avser heltidsarbeten (som utvecklats mer gynnsamt) eller det totala antalet arbetstillfällen - dvs. även deltidsarbeten omräknat till heltidsekvivalenter - som utvecklats mer negativt under krisen. Likaså om man jämför december 2009 med december 2005 (samma månad) eller med t.ex. september 2006.

Det är dessutom - vilket jag aldrig förnekat - ett faktum att arbetslösheten är högre idag än 2006 och sannolikt kommer den att fortsätta öka något under 2010. Orsakerna till detta är välkända - en unikt våldsam internationell konjunkturkollaps under 2008 och 2009.

Min uppfattning är och har varit att arbetslösheten bör vara huvudfrågan i valet 2010. Min uppfattning är vidare att Alliansens politik med största sannolikhet är mer effektiv i att skapa fler jobb än de rödgrönas. Innan krisen lyckades Sverige nå unikt hög sysselsättning trots en massiv ökning av arbetskraftsutbudet. Reinfeldt-argumentet var alltså inte nödvändigt för min tes.

Jag tror dessutom att flertalet medborgare delar den bedömningen och är väl medveten om att finanskrisens verkningar knappast kan skyllas på regeringen. Lägg till det de ekonomiska konsekvenserna av skattechock, Ohly-skräck och radikal omläggning av kursen i energipolitiken.

Men inte heller Alliansens politik är sannolikt tillräcklig. Tillräckligt mycket har inte gjorts för att underlätta för nyanställningar och trösklarna till arbetsmarknaden är fortfarande alltför höga. Det behövs ännu större regelförenklingar - t.ex. slopat revisionstvång - för mindre företag och det behövs en kraftig reformering av turordningsreglerna för LAS. Helst bör också arbetsgivaravgifterna sänkas.

Med andra ord står Centerpartiet för huvudalternativet inte bara till de rödgröna utan även till den övriga Alliansen i jobbvalet 2.0 år 2010. Jag har mycket svårt att tro att de rödgröna kan göra troligt att de har bättre förslag som verkligen minskar arbetslösheten.

Summa summarum, Westerholm, jag medger något som kan likna ett faktamässigt snedtramp i debatten om arbetslösheten (om inte mina källor omgående kommer till min undsättning). Men jag backar inte från min tes, att HBT-sossens listning av orsaker till att de Rödgröna kan vinna valet inte realistiskt kan räcka för att ge de rödgröna valsegern. Därmed inte sagt att läget är helt hopplöst för er, men mer krävs. Och jag tror att ni får svårt att leverera det som sammanhållet regeringsalternativ.

Intressant? Andra bloggar om centerpartiet, alliansen, val 2010, rödgröna, socialdemokraterna, kärnkraft, jobb, arbetslöshet, val

ps. Svarar HBT-sossens svarsinlägg i morgon. DS.

1 kommentar:

Johan Westerholm sa...

Gustav

Det var bra och rakryggat av dig. Det inger respekt.

mvh

Johan