torsdag 19 november 2009

Miljöpartiets felaktiga kritik - dags att låta väljarna veta

I gårdagens ABC (från 7:11) hävdar Raymond Wigg (MP) att landstingsalliansen inte driver landstingets miljömål tillräckligt hårt och antyder att vi inte satsar tillräckligt med pengar på att nå våra tuffa miljömål.


Det är så fel det kan bli. Landstinget har aldrig någonsin satsat så mycket på miljön som nu. Sannolikt rör det sig om merkostnader på cirka 1 miljard kronor per år när det gäller driften av sjukvården och kollektivtrafiken.


- Den beställning av nya miljöbussar som SL nyss säkrat innebär 450 nya miljöbussar fram till 2012, vilket innebär att miljömålet kommer att nås. Under förra mandatperioden, då MP hade ansvar för miljöfrågorna, blev det endast 154 nya miljöbussar. Däremot beställdes fler dieselbussar - 200 stycken!- Investeringarna i kollektivtrafiken har överlag ökats kraftigt jämfört med den period Raymond Wigg var med och ledde landstinget. Hela 5 miljarder kronor kommer att investeras under 2010.


- Arbetet med att minska utsläppen av lustgas från våra förlossningsmottagningar har kraftigt höjt tempot under min tid som miljölandstingsråd. Från 1 lustgasdestruktionsanläggning 2006 till 5 anläggningar 2010.


- När det gäller arbetet att byta ut farliga material så går det enligt rapporten snabbt framåt. Vissa svårigheter finns dock att hitta fungerande substitut för vissa PVC-plaster. Detta jobbas aktivt för att lösa. Men jag tror inte att Raymond Wigg kan trolla fram nya plastmaterial ur sin bakficka. Han är mig veterligen inte kemiingenjör.


Jag tycker att det är sorglustigt att ta del av Raymond Wiggs kritik. Ett av skälen till att SL - temporärt - hamnat efter i sitt miljöarbete är ju att den vänstermajoritet som Raymond tillhörde avslutade sin gärning med att beställa 200 nya dieselbussar till SL 2006. Det var samma år som landstingets aktuella miljöprogram antogs.


Centerpartiet och Alliansens miljöpolitik i Stockholms läns landsting och regionen som helhet tål en tuff granskning, och vi har ingen anledning att huka oss inför den klichémässiga kritik som Miljöpartiet i landstinget riktar mot oss.

Därför kommer jag att utmana Raymond Wigg och Miljöpartiet på tio offentliga debatter fram till valet, med en första debatt innan jul, för att skapa klarhet i vilka som bäst driver miljöfrågorna i vår region. Där får väljarna en möjlighet att granska även MP:s politik.


Intressant? Andra bloggar om Centerpartiet, centern, miljöpartiet, mp, miljö steg 5, miljö, sl, Stockholm, Stockholms läns landsting

Inga kommentarer: