måndag 2 november 2009

Fri konkurrens - god vaccination mot köer

ABC rapporterar om köer för vaccination mot svininfluensan i Uppsala län. Stockholmarna behöver inte känna någon liknande oro. I vårt landsting organiseras vaccinationen enligt vårdvalssystemet. Alla vårdgivare som håller god kvalitet ges tillstånd att vaccinera och få betalt för detta av landstinget. Det har medfört att 500 vårdgivare har godkänts. Utöver de cirka 150 vårdcentralerna och husläkarmottagningarna kan man välja på ytterligare 300 utförare i hela länet, t. ex. barnavårdcentraler, mödravårdcentraler, företagshälsovården och många många flera.

Fri konkurrens på lika villkor är en bra vaccination mot vårdköer. Och kanske kan alliansen i Uppsalalandstinget lära sig nåt av oss i Stockholms län.

Intressant? Läs mer om svininfluensan, influensan, vaccination, vårdköer, valfrihet, sjukvård, vård, vårdval, vårdval stockholm, konkurrens, mångfald, privat vård, alliansen, stockholm, stockholms läns landsting, Uppsala, Uppsala läns landsting.

2 kommentarer:

Thomas Alfredsson sa...

synd bara att det inte fungerar så med övrig vård i stockholm. Vad jag vet är det bara bra vård i dom rika områdena. I dom fattigare har det blivit sämre.

Gustav Andersson sa...

Hej Thomas,

Det stämmer inte med min bild. Centerpartiet och alliansen har tillfört kraftigt ökade resurser till primärvården i hela länet. Tillgängligheten har - enligt utvärderingarna - ökat i hela länet och det är ytterst få som inte får besöka sin vårdcentral samma dag som man har behov. Här är det en jätteskillnad mot hur det såg ut innan valet 2006 då många fick vänta på besökstid i en vecka.

Tillgängligheten har dessutom ökat mest i socioekonomiskt svaga områden. Eftersom man får mer betalt för patienter som har behov av många besök i vården följer resurserna vårdbehoven bättre änb den tidigare modellen. En del "barnsjukdomar" med vårdvalet har vi också åtgärdat i de årligen återkommande justeringarna av regelverket för vårdvalet. Bland annat har vi stärkt det förebyggande arbetet i utsatta områden.

Så Thomas, bygg inte för mycket av din bild av vården i Stockholms län på skriverier i tidningarna. Och framför allt, tro inte att vi i landstingsledningen inte åtgärdar problem i takt med att de upptäcks.