torsdag 5 november 2009

Åsa Torstensson - nätaktivisternas trojanska häst.

Liksom många andra integritetsvänner gläds jag åt kompromissen om EU:s telekom-paket och är stolt över att Lena Ek förefaller ha spelat en viktig roll. Hennes engagemang i dessa frågor är väl dokumenterat och har varit konsekvent.

Särskilt glädjande är dock den ökade tydligheten från Åsa Torstenssons sida. Det är inte ofta ministerrådets ordförande uttrycker en så odelad glädje över en kompromiss som så kraftfullt förändrar ministerrådets förslag.

Förklaringen till den tidigare otydligheten är förstås att Ministerrådets tidigare förslag var ett arv från tidigare ordförandeskap som måste hanteras. Man ska nog inte underskatta Torstenssons och den svenska regeringens betydelse som parlamentets och internetfrihetsvännernas 5:e kolonn i ministerrådskretsen. Efter tidigare försiktiga uttalanden stiger nu Åsa Torstensson fram ur ordförandeskapets trojanska häst och överlämnar Ministerrådets befästningar till den av EU-parlamentariker, pirater och nätaktivister bestående belägringshären. Vae Victis!

Andra bloggar om detta: Lake, HAX, Engström, Mikael Elmlund, Opassande, Falkvinge, Valtersson, Mårtensson, Ankersjö, Fredriksson m fl.

Intressant? Läs mer om , , , , , , , , åsa torstensson

1 kommentar:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Det är ju också en teori. Som centerpartist vill jag tro på den, men jag tycker Åsa T. allt för ofta visar att hon inte riktigt förstår nya medier och internet.

Nu senast med bredbandssatsningen. Hon hade jättesvårt att förklara för reporten i P1Morgon VARFÖR alla skulle ha 100 mbit. Det borde hon inte staka sig över.

Men som sagt, jag hoppas du har rätt. De kommande förslaget får väl ge en indikation på vad som ligger närmast sanningen.

:-)