onsdag 4 november 2009

Vaccineringen: Om köer och företagshälsovården

Mitt senaste inlägg om den gynnsamma kösituationen i Stockholms län när det gäller influensavaccination måste korrigeras. Uppenbarligen har köer nu uppstått på flera håll. Bland annat i Värmdö och på Serafen på Kungsholmen rapporteras om köer. Mitt intryck är dock att vaccinationsbesöken flyter på tämligen bra på de flesta håll.

Den största utmaningen nu är förstås att koordinera de succesiva vaccinationsleveranserna så att de först når riskgrupperna och sedan övriga befolkningen. Det plötsliga uppvaknandet till att sjukdomen faktiskt kan döda har förstås medfört ett kraftigt ökat tryck de senaste dagarna. Här är A och O att landstingets kommunikationsarbete funkar. Det måste vara klart vilka patientgrupper som är prioriterade. Så vitt jag kan se på Vårdguiden är det också mycket tydligt.

DN:s oftast utmärkte ledarskribent Peter Wolodarski är idag starkt kritisk mot att landstinget inte låter företagshälsovården ta extra betalt för vaccinationerna. Feelgood och Previa vägra bl a göra vaccinationer i Stockholms län på dessa villkor. I andra landsting finns ingen sådan restriktion.

Det kanske är onödigt klåfingrigt av Stockholmslandstinget att ha en sådan restriktion. Det tål att tänka på. Det vore dock bra om Wolodarski också granskade företagshälsovårdens motiv som uppenbarligen måste vara att göra en mycket kraftig vinst på vaccinationerna. I privat och offentlig primärvård räcker 65 kronor per vaccination för att genomföra vaccinationerna. Det borde gå att göra också för företagsahälsovården. Vi snackar här om insatser som kräver max fem minuter per patient och två personalresurser. Med lite organisation ska det inte behöva vara en förlustaffär.

En stor arbetsgivare i Stockholmsregionen hittade en bra lösning när företagshälsovården vägrade göra vaccinationsjobbet. De kontaktade istället vårdcentralerna i området och där var intresset stort för att komma till arbetsplatsen och göra vaccinationerna. Det är föredömligt att arbetsgivare också bidrar till att driva konkurrensen mellan vårdgivarna.

Företagshälsovården ska självklart inte bedriva välgörenhet, men kanske tyder deras oförmåga att klara vaccinationsuppdraget inom ramen för landstingets ersättning på en ganska dålig effektivitet. Inte osannolikt med tanke på att många arbetsgivare inte ställer särskilt höga krav vid sina upphandlingar av företagshälsovård. Eller också är Previa och Feelgood bara giriga och tar chansen att skaffa sig rejäla intäkter i ett läge där landstingen kan utpressas.

Det kanske inte är landstingens uppgift att hindra arbetsgivarna från att betala för mycket till företagshälsovården. Men detta, Wolodarski, är knappast orsaken till de problem du beskriver i din ledare. Det blir nämligen inte fler vaccinationsdoser tillgängliga även om företagshälsovården börjar vaccinera.

Intressant? Läs mer om svininfluensan, influensan, vaccination, vårdköer, valfrihet, sjukvård, vård, vårdval, konkurrens, mångfald, privat vård, alliansen, stockholm, stockholms läns landsting, Peter Wolodarski, företagshälsovård, Previa.

Inga kommentarer: