torsdag 31 juli 2008

Jag och 21 kända HBT-personer kritiserar FRA-lagen

Idag har jag tillsammans med 21 andra HBT-personer i samhällsdebatten och kulturlivet publicerat ett debattinlägg på Aftonbladets debattsida om riskerna med den aktuella FRA-lagen ur ett HBT-perspektiv. För att förtydliga min ståndpunkt har jag precis skickat ut följande pressmedddelande:

- - -

Pressmeddelande 2008-08-31

HBT-perspektivet blixtbelyser risker med FRA-lagen

Ledamoten i Centerpartiets HBT-nätverk, landstingsrådet Gustav Andersson (c) är en av de debattörer som i dag skriver på Aftonbladets debattsida om FRA-lagen och dess möjliga hot mot homo- bi- och transpersoners integritet i Sverige och andra länder:

– HBT-perspektivet blixtbelyser hur farligt det kan vara för den enskilde om privat information hamnar i fel händer. Jag vet att signalspaning behövs, men den måste ske på ett rättssäkert sätt, med klara begränsningar, möjligheter till ansvars­utkrävande och rätt att bli underrättad och kompenserad om man har blivit avlyssnad på felaktiga grunder. Sökbegreppen måste vara rigida och ha ett klart syfte. Inget av dessa kriterier för rättssäkerhet uppfyller FRA-lagen i dagsläget.

- Genom FRA-lagen skapar man ett verktyg vi faktiskt inte vet hur det kan komma att användas av framtida regeringar. Det krävs starkare rättsliga hinder – oberoende av dagspolitiska opinioner – mot glidningar i signalspaningens inriktning och användningsområden.

Debattartikeln pekar bl. a. på risken för att ett oreglerat utbyte av information från signalspaningen med länder som kränker HBT-personers rättigheter i värsta fall kan försätta utländska HBT-personer i fara. Det behövs särskilda restriktioner för hur information delas med andra länder så att inte för HBT-personer farlig ”överskottsinformation” kommer i HBT-fientliga regimers händer:

- Det vore oerhört olyckligt om information från FRA av misstag ledde till exempelvis att homosexuella soldater i amerikanska försvarsmakten blev avslöjade och avskedade. Ännu mycket värre skulle det förstås vara om HBT-personer i länder med förbud och dödsstraff för homosexualitet drabbades av oavsiktligt informations­läckage.

- Jag är säker på att om regeringen tar till sig kritiken kan man hitta en balanserad lösning som respekterar både den personliga integriteten och behovet av underrättelseverksamhet och därmed kan accepteras av många av oss som idag är kritiska, avslutar Gustav Andersson (c).


----------------------
För ytterligare information
Gustav Andersson (c), landstingsråd 070-737 41 36
Oscar Sundevall, pressekreterare 070-737 41 69

FAKTA:
Den så kallade FRA-lagen (Proposition 2006/07:63) som Riksdagen lagstiftade om den 18 juni ger Försvarets radioanstalt på uppdrag av andra myndigheter rätten och möjligheten att skanna av all kabelburen trafik som passerar landets gränser. Detta inkluderar all Internet-kommunikation samt telefoner. Lagen planeras att träda i kraft den 1 januari 2009.

Intressant? Andra bloggar om FRA-lagen, HBT

1 kommentar:

Anonym sa...

vad jag letade efter, tack