söndag 28 mars 2010

Nu är det skarpt läge: Vilken del av vänstern tvingas lägga sig?Så vitt jag kan se är dagens utspel på DN Debatt av regeringen en indikation på att man vill uppfylla överenskommelsen med Stockholmsregionen - som innebär en 100 miljarderssatsning på både vägar och spår i proportionerna 50-50. Stort grattis till Åsa Torstensson och Maud Olofsson för denna stora framgång.

Men det som dagens medierapporter kommer att handla om lär utan tvekan bli Förbifart Stockholm. Det är först nu det är skarpt läge, när regeringen svart på vitt deklarerar att förbifarten kommer att byggas, åtminstone om Alliansen får fortsatt förtroende efter 2010.

Dagens besked från regeringen sätter därför sökarljuset på det faktum att det nu finns två tydliga alternativ för Stockholmregionens infrastruktur. Å ena sidan Alliansen som satsar lika mycket på spårtrafik som på vägtrafik, och som tydligt deklarerar att förbifarten kommer att bli byggd.

Å andra sidan den splittrade oppositionen, där Vänsterpartiet och framförallt Miljöpartiet är emot. Som jag tidigare har skrivit om har MP ställt det ultimativa kravet att förbifarten ska skrotas för att partiet ska vara villigt att ingå i en eventuell vänsterregering. Socialdemokraterna å sin sida utlovade från landstingsfullmäktiges talarstol ett besked från de samlade rödgröna under våren. Det skedde vid budgetdebatten i november 2009.

Min fråga är därför mer aktuell än någonsin: När kommer vänstern att ge besked kring förbifarten? Och vilket parti kommer att tvinga lägga sig? Mot bakgrund av (S) historiskt låga siffror i Stockholmsregionen ser det ut som att Miljöpartiet - och Vänsterpartiet - skulle få ett starkt mandat i händelsen av att det blir en vänsterseger.

Med tanke på behovet av en ny led som kan avlasta Essingeleden och leda trafik runt innerstaden, och det mycket stora stöd som finns bland befolkningen för förbifarten borde vänstern av rena anständighetsskäl lämna besked i frågan i god tid till valet. Och de har faktiskt utlovat ett tydligt besked till väljarna.

Som Centerpartiets förhandlare i Stockholmsöverenskommelsen har jag tidigare bloggat om processen, bl.a. här.

Se Stockholmscenterns nya kampanj för den miljöanpassade förbifarten: jatillförbifarten.se

Läs även Johan Hedin och Per Ankersjö.

Intressant? Andra bloggar om infrastruktur, stockholmsöverenskommelsen, stockholm, tvärspårväg, tvärbana, förbifarten, förbifart stockholm, åsa torstensson, centern, centerpartiet, alliansen, stockholms läns landsting, maud olofsson

9 kommentarer:

Sven Tycker sa...

28 miljarder (Sveriges största motorvägsprojekt någonsin) som en satsning på kollektivtrafiken? Ni är roliga! Bygger man ut järnvägarna ökar resandet med järnvägar. Bygger man ut motorvägarna ökar bilismen. Grattis!

Gustav Andersson sa...

Hej,

Stockholm har världens största flotta miljöbussar som går på väg. En flotta som vi aktivt jobbar med att göra ännu större. För att den ska kunna vara ett attraktivt alternativ till bilismen behövs det faktiskt vägar.

Därför står inte byggandet av Förbifarten emot kollektivtrafiken på det sätt som du ger sken av.

Den föreslagna överenskommelse som vi har gett regeringen i Stockholmsregionen har för övrigt för första gången förslaget att det ska satsas lika mycket på spårtrafik som på biltrafik. En självklarhet kan man kanske tycka, men det var ingenting som MP lyckades med när de var stödparti till S i 12 års tid.

Vänligen,

Gustav

Lisa sa...

Hur hänger Förbifarten ihop med Stockholmscenterns stadsbyggnadspolitik.

Å ena sidan säger ni att ni är för en miljövänlig, tät blandstad och förespråkar därför höga exploateringstal i innerstaden. Å andra sidan bygger ni en infrastrukturlösning från 1960-talet som för lång tid framöver kommer att låsa fast stads- och bebyggelseutvecklingen i det som kallas sprawl, eller utglesning.

Är det bara innerstaden som ska vara tät och blandstad, eller ska ni ha höghus och parker utmed motorvägen?

Fattar inte hur ni får ihop det, gör ni?

Anonym sa...

Gillar hur ni gör reklam genom att dela ut isskrapor med texten JA till förbifarten och Alliansens Gröna Röst. Och detta i Bromma - ett område som direkt kommer missgynnas av förbifarten. Det var droppen som strök min röst från Centern de närmsta perioderna.

Och hur ska detta bli miljövänligt? Ska ni köra era "miljö"-bussar i tunneln - de kommer inte vara många resenärer på dom linjerna. Och har ni funderat hur mijöbelastande ett tunnelbygge är?

Gustav Andersson sa...

Hej Lisa och Anonym:

Om vi inte vill dra trafiken mellan södra och norra länshalvan genom Stockholms innerstad (vilket är ett angeläget miljö- och samhällsplaneringsmål) kan man inte undvika att den går genom mindre tättbefolkade delar av länet. Visst, det kan ge en viss sprawl men med en attraktiv busstrafik och med övergång till andra generationens miljöbilar kan negativa klimateffekter förebyggas. Och "sprawlet" kommer att vara marginellt jämfört med den samtidiga förtätning som sker både i och runt Stockholms innerstad och runt övriga befolkningscentra i länet. Totalt sett blir underlaget för effektiv och attraktiv kollektivtrafik betydligt större.

För övrigt handlar det snarare om att bygga "parker och höghus" över motorvägen än vid sidan om den. Nästan hela Förbifarten kommer ju att gå i tunnel.

Anonym, jag är intresserad av att höra hur Bromma blir "direkt missgynnat" av Förbifarten. Då vägen kommer att gå i tunnel kommer ju Grimstaskogen och bostadsområdena i Bromma att räddas. Tacka Centerpartiet för det.

Lisa sa...

Hej Gustav, nu vet jag inte om det är av okunskapmeller av något annat skäl du argumenterar som du gör. Det kan vara sak samma men knasigt blir det iaf.

Det finns flera alternativ till Förbifarten som kombinerar kollektivtrafik och motorväg. Dessa alternativ beaktar i avsevärt högre grad bland annat utglesningsproblematiken, klimatutsläppen och jämställdheten samtidigt som den uppfyller alla de mål som Förbifarten är avsedd att fylla - lika bra eller till och med bättre.

Det som gör att Förbifarten väljs är för att Stockholms kranskommuner har mark som kommer öka i ekonomiskt värde när man drar en väg över dem. Möjligheten att exploatera i tidigare omöjliga lägen är allt förlockande.

Problemet med den typen av bebyggelseutveckling är att den skapar isolerade bostadsenklaver eller möjligen små tätortsbildningar längs med en motorvägssträckning.

Befolkningsunderlaget i dessa etableringar blir för litet för att handel, arbetsplatser, en väl fungerande kollektivtrafik och andra verksamheter ska kunna bära sig. Områden blir bilberoende och helt isolerade.

Detta är en typ av plenering man gjorde när oljan var billig, klimatfrågan inte fanns och samhället byggde på helt andra förutsättningar än i dag. Att Förbifarten som idé är skapad under 1960-talet då dessa idéer var som störst är ingen tillfällighet.

Sen undrar jag om Centern hade tänkt at bygga på Lovön? De sträckningar där motorvägen går i tunnel är ju värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Det enda stället där vägen ska gå i ytläge är naturligtvis, syniskt nog, på Järvafältet. Hade nmi tänkt att bygga skyskrapor där?

Exakt var ska de där överdäckningarna ske, och var ska den nya bebyggelsen placeras på motovägen?

Får fortfarande inte ihop Förbifarten med allt gastade om "riktig stad" som ni håller på med. Är du verkligen säker på att du gör det?

Gustav Andersson sa...

Det finns säkert olika skäl för olika intressenter att vilja ha Förbifarten i den sträckning som den nu ges. För min och Stockholmscenterns del har alternativ närmare Stockholms innerstad inte varit attraktiva.

Vi vill ha ut så mycket av trafiken som möjligt från innerstaden och samtidigt på ett effektivt sätt binda samman södra och norra länshalvan. För vår del har inte bebyggelse av Ekerö varit en del av kalkylen.

Lisa sa...

Men det är ju precis det jag påstår.

Er annars så högröstade argumentation för höga exploateringsgrader, täta blandstäder står i direkt motsatsförhållande till det du nu säger.

Ni får inte ihop er politik vilket gör att den blir inkonsekvent och väldigt märklig. Särskilt som det berör en och samma fråga - stads-/regionutveckling.

I innerstaden vill ni ha en typ av stad, en viss typ av tillväxt för vissa människor. I ytterstaden vill ni ha en helt annan stadsutveckling som bygger på arbetspendling mellan olika förorter och mindre tätorter.

Kanske ska ni tona ner er kritik mot modernismens planideal och det socialdemokratiska folkhemmets sätt att skapa tillväxt nu när ni själva säger att det är så ni vill ha det.

Förhoppningsvis leder detta till att Stockholmscentern framöver har en mer nyanserad inställning till miljonprogrammen och de som menar att det finns kvaliteter även i de områdena?

Dessutom så är det så att Ekerö och kranskommunernas önskan om att bygga varit ett tungt vägande skäl för Vägverkets och alliansregeringens val av Förbifarten framför de andra alternativen. Andreas Carlgren är väl Centerpartist?

Eftersom förbifarten varit planerad sen folkhemstiden så har kommunerna utgått från den i sin fysiska planering. Marknadsvärdena stiger och nu vill man casha in.

Ang trafik som ska förbi Stockhlolm så undrar jag om dina argumment är grundade på kunskap eller förhoppningar:

"Mätningar av trafiken i Stockholm visar att en mycket stor del av trafiken i nord-sydlig riktning (över Essingeleden) rör sig om pendling inom närområdet och inte förbifartstrafik"
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diagonal_Ulvsunda

Vet inte, det känns inte som om ni tänkt igenom det här ordentligt, vad tror du?

Sven Bergersjö sa...

Det är väl självklart att Miljöpartiet kommer att lägga sig. Det gör de väl alltid, när det handlar om att få vara med i leken?