tisdag 23 mars 2010

Obehaglig estetisk perfektionism hotar Gröna Lund

"Stockholmare för Djurgården" skriver på DN:s Stockholmsdebatt att Gröna Lund är för stort för Djurgården och stör bebyggelsen och miljön för mycket. Per Ankersjö och landstingskandidaten Lukas Forslund gick snabbt i ett välmotiverat svaromål.

Det är naturligtvis en hårresande idé att Gröna Lund skulle kastas ut från Djurgården. Det är lyckligtvis inte något realistiskt förslag då det skulle väcka en folkstorm som en aldrig så välansedd skara kultur- och societetspersonligheter kan uppväga. Men det är ändå värt att diskutera på grund av den lite obehagliga doft av estetisk perfektionism som deras debattinlägg andas.

Djurgården är en skyddsvärd miljö, men mycket just därför att den har både ett prunkande parklandskap och mängder av folknöjen och kulturinstitutioner som lockar människor till ön.

Att gå från ett välmotiverat skydd mot omfattande exploateringar till att vilja kasta ut en av öns viktigaste kultur- och nöjesinstitutioner för att den inte faller artikelförfattarnas sekelskiftesideal i smaken är i själva verket antikulturellt och i mina ögon stridande mot en sund pluralistisk kultur- och samhällsutveckling.

Det doftar samhällsstädning över det hela, en slags socialkulturell ingenjörskonst. Det är att sätta det enhetliga idealet framför de många människornas mest spontana och genuina glädjeämnen. Sällan har en attityd som finns på sina håll i samhällsbyggnadsdebatten fått ett så övertydligt uttryck. Det är lite sorgligt att så många så intelligenta och kulturellt lysande personligheter ikläder sig denna attityd.

Bloggar: Per Ankersjö, Magnus Andersson, Fredrick Federley, Per Hagwall, Johan Hedin, Olov Lindquist, Oscar Sundevall.

Andra bloggar om , , , , , , , , NIMBY, YIMBY

1 kommentar:

Lisa sa...

Visst är deras resonemang ohållbart men man ska inte tro att någon stadsplanering är fri från sociokulturell städning. Den stadsbyggnad som Centern i Stockhom förespråkar är fylld av en amssa normer och föreställningar om människans och samhälens inneboende natur. Det skulle vara intressant om ni även kunde lyfta fram er egen samhällsstädning i sammanhanget.

Kritiken mot "attraktivitet", "täthet", höga hus etc fokuserar just på detta.

I dag avfärdar ni kritiken som osaklig för att den inte är tillräckligt konkret och för att ni (i likhet med hela stadsbyggnadsdebatten) förutsätter att det finns "riktig stad" (traditionell 1800-talsstad med tillhörande borgerlig offentlighet uppblandad med lite tankar kring att stadens platser ska konsumeras) och en artificiell uppbyggd av socialingenjörskonst (modernism, socialdemorkatiskt samhällsbygge).

Hoppas att Centern också kommer in i matchen och inte kör fast i förlegade tankestrukturer.

Hur stämmer förresten Förbifarten överens med Centerns stadsbyggnadspoltik och sociala ingengjörskonst?