måndag 17 december 2007

Ma(s)ken vrider sig på kroken

De regionala socialdemokraterna får inte tillstånd av Mona Sahlin att skriva på den nästan färdigförhandlade överenskommelsen om Stockholmsregionens infrastruktur. Man lider med en ansvarsfull och respektabel resultatpolitiker som min landstingsrådskollega och medpart i förhandlingen Lars Dahlberg (s). Däremot respekterar jag inte socialdemokraternas dimridåer kring varför de inte skriver på.

I ett pressmeddelande hävdar oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s) att:
—Vi kan aldrig acceptera en överenskommelse som innebär att Österleden ska byggas, säger Carin Jämtin.

Det är ett felaktigt påstående eftersom byggande av Österleden uttryckligen inte omfattas av överenskommelsen - något som Centerpartiet fått igenom efter hårda förhandlingar. Några pengar finns inte heller anslagna.

Men det är också mycket förvånande eftersom socialdemokraterna tidigare i helgens förhandlingar föreslog en svagare formulering där parterna under vissa förutsättningar ställer sig bakom Österleden. De har - till skillnad från Centerpartiet - inte under något tidigare sammanträde lyft upp Österleden och de har tidigare stött projektet i Dennisöverenskommelsen, Stockholmsberedningen och Regionplanen från 2001. När socialdemokraterna i dagens slutförhandling motiverade sitt beslut att inte skriva på uppgörelsen skedde det med helt andra skäl och utan att Österleden nämndes.

Jag förstår att det är jobbigt för socialdemokraternas förhandlare Carin, Lasse och Anna Kettner. De har blivit betet med vars hjälp Mona Sahlin ska fiska in miljöpartiet i en eventuell regeringsmedverkan och det är naturlgtvis obehagligt. Tråkigt och ovärdigt dock att de ger en oriktig bild av överenskommelsens innehåll och sina egna motiv.

5 kommentarer:

Pelle sa...

Vart tog Centerns miljöprofil vägen? Jag röstade en gång på Centern men jag inser nu att det inte var en röst på varken bättre stadsmiljö för barnen, bättre miljö eller för ens en rimligt bra kollektivtrafik i Stockholm.

Fakta är att Stockholm inte har byggt en enda ny tunnelbanestation sedan 1990(!). Sedan dess har ett antal stora motorvägsprojekt byggts, norra länken, södra länken och så vidare. Pengar till vägar verkar det inte ha varit någon brist på. Vi kunde ha haft ett ypperligt kollektivtrafiksystem om en del av vägpengarna hade lagts där istället.

Trots ovanstående pratar Centern om att vad vi nu först och främst behöver är fler motorvägar, mer asfalt och betong. Dessutom vill de att skattebetalarna och bilister som kör till/från city, inte de som använder den nya 25-miljardersvägen, ska betala. Är det någon som får det att gå ihop med andra delar av Centerns politik? Inte jag.

Jag är grymt besviken på Stockholmscentern. Det är definitivt ett parti som har tappat sin själ.

perankersjo sa...

Pelle,

det där är, om du ursäktar, trams. Har du läst uppgörelsen eller bara lyssnat på våra politiska motståndare?

Vi tror på människan, tekniken och framtiden. Vi tror också på att ta ansvar idag - för både miljö och tillväxt.

Vi tog ansvar. Därför är nu Österleden utprioriterat ur överenskommelsen. Satsningar på spår och kollektivtrafik finns det mycket gott om. Och annat som är avgörande för miljön i framtida utbyggnader av infrastrukturen.

Och Förbifarten behövs. Centerpartiet är inte ett parti som hatar bilar. Om du fått den uppfattningen kan jag bara beklaga.

Pelle sa...

Svar till Per Ankersjö,

Varför försöker du påskina att någon som är negativ till den sk förbifart Stockholm är 'bilhatare'? Vad är en bilhatare? Är det någon som vill ha bra kollektivtrafik och som på goda grunder inte tror att nya stadsmotorvägar som subventioneras av skattebetalarna löser vare sig trängselproblem, kollektivtrafikens problem, cyklisters problem, gör barnens skolväg säkrare eller gör det tryggare att gå hem på kvällen? Alla dessa saker prioriterar Centern bort genom att lägga 25% av totalbudgeten på ett projekt som helt hade kunnat finansierats med brukaravgifter.

Trams? Är det så man behandlar de som vill bidra till Centerns förnyelse? Per, du är så barnslig när du ser världen i svart och vitt.

perankersjo sa...

Hmmm. Du svarar inte på om du läst vad överenskommelsen verkligen innehåller istället travar du på utifrån hur du uppfattar att den ser ut.

Sanningen är att det rör sig om ett paket utan Österled och med trängselavgifter, den största spårsatsningen sedan t-banan byggdes och en Förbifart Stockholm som tar största möjliga miljöhänsyn.

Det hade inte hänt utan Centerpartiets medverkan. Jag kan bara beklaga att andra partier som kallar sig miljövänliga inte satt runt bordet och hjälpte till i förhandlingen. Nu blev det bra i alla fall.

Pelle sa...

Svar till Per Ankersjö,

Jag har läst det mesta som har stått i tidningarna. Av det har förstod jag för ett par dagar sedan att Centern vill att skattebetalarnas pengar och avgifter från dem som kör in till city ska den sk förbifarten för 25 miljarder och att förbifarten står för (minst) 25% av den totala budgeten. Jag tror att detta är en dumhet eftersom, om behovet att bygga den sk Förbifart Stockholm är så stort som t. e.x Per hävdar, så skulle den enkelt ha kunnat finansierats med brukaravgifter. Det hade varit mer rättvist, bättre för skattebetalarna, bättre för miljön och Stockholms stad hade riskerat att förlora färre arbetsplatser till kranskommunerna. Dessutom hade det varit liberal politik.

Jag menar att 25 miljarder snyter man inte ur näven. När 25 miljarder satsas på något innebär det att något annat prioriteras bort, t. ex. bra kollektivtrafik, säkra skolvägar, nya cykelbanor och tryggare gångvägar hem när det är mörkt.

Berätta nu gärna för mig hur jag skulle kunna ta del av ett förslag som har kohandlats i det sista? Du verkar mena att jag, innan jag får lov att skriva här, ska läsa något som INTE har varit offentligt tillgängligt förrän idag. Jag har sällan skådat en mer sluten beslutsprocess.