onsdag 24 mars 2010

Kan Gåshaga bli ett nytt Vaxholm?


I förra veckan bekräftade Landstingsfullmäktige den överenskommelse som slutits mellan Stockholms läns landsting och Lidingö kommun om upprustning av Lidingöbanan. Det är en hjärtefråga för Centerpartiet som räddade banan från nedläggning i början på 80-talet tillsammans med Vänsterpartiet och Moderaterna.

Banan kommer att byggas ihop med Spårväg City, ett spårvägsbygge som precis har satts igång och som socialdemokraterna nedsättande kallar NK-Express men som i själva verket kommer att bli en modern spårlinje från Västra Kungsholmen över City till Djurgården och Ropsten.

En effekt av detta är att vi plötsligt har en toppmodern sammanhängande spårförbindelse mellan Stockholms innerstad och den fashionabla stadsdelen Gåshaga på östra Lidingö. Detta kan skapa helt nya möjligheter för både kollektivtrafiken till sjöss och för besöksnäringen i skärgården.

Kommunpolitikern Paul Lindqvist (M) på Lidingö ställer sig frågande till varför vi inte kontaktade honom först. Landstinget är arenan för regionalpolitiken i länet, och det ligger på vårt ansvar att ombesörja skärgårdstrafiken och planera för regionens infrastruktur. Därför är det också naturligt att jag som skärgårdsansvarig politiker kan utveckla idéer som berör Lidingö och andra skärgårdskommuner.

Med detta sagt är det givetvis en förutsättning att det finns ett kommunalt intresse för idén att göra Gåshaga till en ny knutpunkt för skärgårdstrafiken. En fri och öppen diskussion om hur vi ska utveckla den inre skärgården är i vilket fall i min mening välgörande för att få fram nya idéer - det hoppas jag att Paul också tycker.

Från Centerpartiets sida kommer vi utveckla idén ytterligare och hoppas kunna driva den om det finns förutsättningar. Moderaterna i Lidingö är givetvis välkomna att göra gemensam sak med oss.

Intressant? Andra bloggar om Gåshaga brygga, Gåshaga, Lidingö, Lidingö stad, stockholms skärgård

Inga kommentarer: