måndag 22 mars 2010

Fem punkter för ett bättre Vårdval Stockholm

Idag skriver jag ihop med Kajsa Hansson och Tage Gripenstam - ledamöter i gruppstyrelsen i Centerpartiet i Stockholms läns landsting - på DN Debatt om hur vi vill utveckla Vårdval Stockholm under kommande mandatperiod. I Alliansen här i landstinget har vi gett HSN-förvaltningen i uppdrag att utveckla ersättningssystemet för Vårdvalet. I debattartikeln skriver jag och mina medförfattare om hur Centerpartiet vill att modellen ska se ut.

Vårdval Stockholm har sedan starten 2008 skapat markant bättre tillgänglighet, nöjdare patienter och högre kvalitet i primärvården. Majoriteten av alla patienter i primärvården i Stockholm får idag träffa en doktor samma dag de bokar tid. På så sätt har Vårdvalet uppnått sitt huvudsyfte – nämligen att skapa bättre tillgänglighet.

Det förslag vi i Centerpartiet presenterar, syftar till att höja ribban för kvaliteten ytterligare. Detta ska ske genom ökad grundersättning för vårdtunga patienter, förtydliga husläkaruppdraget, att genom ökad information och öppna jämförelser göra det möjligt för patienter att jämföra den rent mediciniska kvaliteten i vårdvalet, lyfta fram sjuksköterskerollen samt ge alla patienter rätt till en kvarts besök på vårdcentralen.

Vårdvalsmodellen måste ha som utgångspunkt att ge de bästa förutsättningarna både för entreprenörskap och hög kvalitet för patienterna. Därför måste också den fria etableringsrätten vara en grundstomme inom Vårdval Stockholm. Den fria etableringsrätten har varit den största drivkraften för nystartandet av de 35 nya vårdcentraler som tillkommit efter sjösättandet av reformen.

Vi vill nu ha en diskussion inom Alliansen och om förutsättningar finns, även med oppositionen, om vårdvalets framtid. En blocköverskridande politisk överenskommelse om Vårdval Stockholm är det bästa för att ge vården och dess personal långsiktighet i sitt arbete. Vi Centerpartiet hoppas därför att även övriga partier är redo att ta nästa steg i Vårdvalet.

Slutligen kan jag konstatera att min bloggmotståndare Peter Andersson i sitt inlägg om vår artikel, tycks ha läst förslaget slarvigt. Med anledning av den femte punkten i förslaget om vårdvalsmodellen där vi föreslår en rätt för patienten till en kvarts besök, anklagar Andersson oss i Centerpartiet för ”ryktespolitik”. Detta för att vi nämner de uppgifter som florerat från olika håll om att läkarna skulle boka in korta och snabba besök.

Undersökningar har visat att farhågan om tendensen att ta fler korta besök inte är så vanligt att det påverkar statistiken. Det vi i vår debattartikel menar är att det finns en tänkbar lucka i modellen som gör det möjligt att dra fördel av systemet på detta sätt. Och uppenbarligen finns det exempel på att patienter upplevt situationer där läkaren omedelbart velat boka ett nytt besök om patienten tagit upp någon ytterligare fråga. Förmodligen har sådant beteende funnits också före vårdvalet för besöksrelaterad ersättning är inte ett nytt fenomen.

Vi anser därför att det är klokt att ge patienterna en garanti i form av en ”rätt till en kvart”. För övrigt är det i vårdvalsdebatten i så fall oppositionen som sysslar med ryktespolitik, eftersom kritiken om att läkarna eftersträvar korta besök ännu inte kunnat styrkas.

Se även TV4 Stockholm för ett inslag om vår idé för ett bättre vårdval.

Andra som bloggar om detta: Kent Persson, Raymond Svensson, Oscar Sundevall, Ulrika Falk, Lila Ericsson, Christer Jonsson, Per Ankersjö, Magnus Persson,

Intressant? Andra bloggar om vårdvalet, vårdval, vårdval stockholm, hälsoval stockholm, centern, centerpartiet, alliansen, stockholm, stockholms läns landsting, Gustav Andersson

2 kommentarer:

el Persson sa...

Om korta besök.
Jag behövde förnya mina recept. Efter ett konstaterande at det var ett år sedan jag var på kontroll bokade man in ett läkarbesök, där jag då skulle förnya mina recept.
Och det var exakt vad läkaren gjorde. Förnyade mina recept för en månad, förnyade oxå konstaterandet att det var länge sedan jag var på kontroll och bokade in ett nytt läkarbesök.
Tidsåtgång ca 5 min. (Landstingsägd vårdcentral.)

Jag konstaterade att det var dags att förnya vårdcentral.

Gustav Andersson sa...

Nej så ska det inte gå till. Även om landstingets utvärderingar inte har kunnat bevisa att sådan praxis är vanligt förekommande tycker vi i Centerpartiet att det är viktigt att täppa till hålet för missbruk och framför allt - att ge patienten en tydligare rättighet.