tisdag 8 september 2009

Miljövänstern måste granskas

I dag skriver jag på politikerbloggen om miljövänstern, deras syn på teknikutveckling och brist på egna alternativ i miljödebatten, mot bakgrund av regeringens beslut kring Förbifart Stockholm som kom härom dagen.

.. att strypa möjligheterna att ta sig över Mälaren i vägfordon utan att öppna alternativ innebär ett ingrepp i både regionens ekonomi och i medborgarnas frihet som skulle vara högst kännbart i vardagen. Och man frågar sig återigen: Varför? Tror inte Miljöpartiet på el- och biobränslebilar gör det möjligt att eliminera vägtrafikens miljöåverkan? För om de gör det kan man inte undgå att snudda vid tanken att det är det individuella motortransportmedlet i sig som de avskyr. Att deras agenda vägleds av en vilja att minimera omsättningen av energi, metaller och andra material från jordskorpan som denna trafikform även i klimatneutral gestaltning kräver.

Att vissa delar av miljörörelsen har denna kategoriskt negativa syn på bilar är uppenbart. Naturskyddsföreningen i Stockholms län argumenterade exempelvis kraftfullt mot att miljöbilar skulle undantas från trängselskatten med argumentet att även miljöbilar är bilar och därmed dåliga.

Läs hela här.

Om Förbifart Stockholm i media: DN, SvD

Intressant? Andra bloggar om Centerpartiet, Miljöpartiet, C, MP, Förbifart Stockholm, vänstern

6 kommentarer:

Anonym sa...

Man behöver inte vara negativ till biltrafik för att vara negativ till Förbifarten. Man kan bara inse fakta, att en Förbifart inte är någon lösning på varken klimatpolitik eller problemen med en skakig och sårbar kollektivtrafik. Däremot kostar den minst 27 miljarder. Pengar som naturligtvis kan användas på många andra sätt.

Att tro att Förbifarten löser några trängselproblem är rent flum.

Det tål t. ex. att betänka att Los Angeles-regionen, en av amerikas mest bilanpassade regioner med många många flerfiliga motorvägar likt de som Centern nu förespråkar faktiskt är, hur konstigt det än låter, den plats i Usa där en genomsnittlig bilförare spiller mest tid i bilkö.

http://articles.latimes.com/2009/jul/09/local/me-traffic9

Gustav Andersson sa...

Hej!

Jag håller inte med dig om att förbifarten inte löser några problem. Stockholm är en av få europeiska storstäder som inte har en trafikled som går förbi staden. Om du tittar på en karta över Sveriges infrastruktur ser du att mycket dras till Stockholm och vidare norrut - just nu genom själva stadskärnan.

För alla de transporter (företag och privatpersoner) som inte har ärenden i Stockholm är det en mycket ofördelaktig "lösning". Det finns beräkningar som visar att det kostar samhällsekonomin ca 6 - 7 miljarder årligen bara i förlorade arbetstimmar.

Faktum är att Stockholm betraktas som två skiljda städer av speditionsföretag p.g.a. de undermåliga vägförbindelser som finns över Saltsö-Mälarsnittet. Det är unikt i Sverige.

När det gäller miljöförstöring är det värt att ha i åtanke att bilar släpper ut mest avgaser just när de står i kö. Är lösningen då att inte bygga nya vägar och därmed få ännu längre köer när vi blir 600 000 fler stockholmare till 2030?

Hur attraktiv tror du vår busstrafik som består av världens största flotta miljöbussar kommer att vara när de tvingas att trängas ännu mer med bilar på allt mer trånga vägar?

Jag vill också påpeka att jag på intet sätt förespråkar den sortens infrastruktur som Los Angeles har. Förbifart Stockholm är bara en av flera satsningar på infrastruktur i länet, ca hälften av alla satsningar - för första gången - sker på spårtrafik. Det är jag mycket glad över, men allt kan faktiskt inte gå på spår, därför behövs det också vägar.

Hur anser du att vi bör bygga för att härbärga ytterligare 600 000 människor inom 20 år, och hur ska vi finansiera det?

Anonym sa...

Jag visste inte att du vill att 600 000 nya Stockholmare ska bo i en motorvägstunnel på Ekerö (skratt).

Skämt och sido.

Du vill inte ha Los Angeles bilanpassade struktur med de enorma köer och tidsspill det innebär skriver du. Ändå väljer du att satsa minst 27 miljarder på det bästa möjliga projektet för att förverkliga din mardröm. Märkligt.

Jag har följande alternativ:

0. Ingen Förbifart (+ 27 miljarder)

1. Ny T-bana Årstafältet - SÖS - Karolinska (-10 miljarder?). Skulle betyda oehört mycket för att få SÖS och KI att kunna fungera 'som ett' - stora besparingar för landsting, kortad restid från ofta mer än 45 minuter till kanske 10-15 min för forskare, personal och patienter. Bättre vård när resurser kan fördelas bättre. Jämför gärna med ditt förslag att 'ge pengarna' till speditionsfirmorna så att de kan centralisera sina lager och öka trafikarbetet ytterligare. Mitt förslag skulle även minska kaoset när t-centralen rökfylls...

2. Tvärbana syd (-3 miljarder?)

3. Trängselavgifter på Essingeleden (+1 miljard?)

4. Nya cykelvägar, cykelfält (-2 miljarder).

5. Gräv ner Nynäsvägen mellan Enskededalen och Gullmarsplan och bygg bostäder och arbetsplatser där. Superbra kollektivtrafik och cykelläge som inte spär på trängseln i biltrafiksystemet på alls samma sätt som din Förbifart. Dessutom något för alla unga inneboende trångbodda att se fram emot.

6. Lägre skatt. Arbetslinjen du vet. Inte subventioner och bidrag som du tycks föredra.

Troligen blir det runt 10 miljarder kvar till skattesänkningar eftersom trängselavgifter på Essingeleden ger plus, nedgrävningen av Nynäsvägen är nog på sikt självfinansierande genom försäljning av byggrätter och mindre behov av kapacitetshöjande åtgärder i bilnätet.

Gustav Andersson sa...

Hej,

Innan jag kommenterar dina intressanta förslag, är de grundade i några sorts beräkningar från dig eller någon annan, eller har de mer karaktären av en önskelista på satsningar som du personligen skulle vilja se?

Låt mig för övrigt påpeka att Förbifart Stockholm kommer att finansieras med trängselskatter, vilket är ett sätt att internalisera kostnaderna för bilismen just till de som kör bil. På så vis får bilismen helt enkelt bära mer av sina egna kostnader.

Anonym sa...

Projekten är ungefär lika mycket önskelista som era beslutade projekt är. Men jag motiverar åtminstone den stora satsningen på ny t-bana med rimliga argument.

Personlig lista? Nej, det finns andra projekt som vore mycket bättre för mig personligen. Brukar du ställa samma fråga till Vägverket när de förordar ett nytt vägbygge?

Ska vi kalla kostnaderna för kvalicerade gissningar, ny t-bana Årstafältet - Sös - KI har naturligtvis störst osäkerhet. Men det är också den förbindelse som ökar transportkapaciteten över Mälarsnittet mest, mer än Förbifarten gör. Dessutom på en mycket mer central sträckning.

Pengar är pengar. Trängselskatten är dessutom en skatt per definition. Överskottet skulle mycket väl kunna gå till sänkta skatter.

Att de som kör in till Stockholm som jag gör då och då ska finansiera långpendlare med bil i Södertälje etcetera med bilavdrag gör inte mig gladare. Om vägen är så viktig som du säger att den är så finns det naturligvis goda argument för att den ska helfinansieras med brukaravgifter betalda av dem som använder den, inte subventioneras av andra även om dessa råkar vara bilförare.

Anonym sa...

Utan Essingeleden, hur hade då trafiken i Stockholm sett ut? Tänk på detta då ni inte tycker att förbifart Stockholm behövs.