måndag 14 september 2009

Carlgren argumenterar lysande

Miljöministern Andreas Carlgren (c) skriver lysande om Förbifarten och Stockholmsregionens spår- och vägpaket på Aftonbladets debattsida:

"En skiljelinje mellan mig som grön liberal och vänsterkartellen är att jag inte
tror att lösningen på Stockholms trafikproblem är att göra det svårare att köra
bil... Det är inte vägarna som är miljöproblemet, utan bilar som körs på dåliga
bränslen. Ny teknik och nya miljövänliga bränslen för att driva framtidens bilar
behöver stimuleras. Det måste göras lättare både att ta sig förbi centrum och
att köra nya bilar på nya bränslen. Sverige har under alliansregeringen inlett
den omställningen. Vi ärvde Europas mest bränsleslukande bilarpark. Nu leder vi
Europaligan för nyinköpta miljöbilar. Mot detta ställs ett krampaktigt
kvarhållande vid gamla lösningar."
Det kommer nog att visa sig att Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjort ett stort misstag i att inte ta till sig de förändringar den snabba teknikutvecklingen innebär för hur flertalet medborgare uppfattar miljöproblemen och lösningarna på dessa.

Det bekräftas också av den opinionsundersökning från Novus Opinion som Carlgren presenterar i artikeln. 7 av 10 invånare i Stockholms län vill ha Förbifarten. 6 av 10 av de rödgrönas väljare.

I EP-valet i juni var en av skrällarna att miljöpartisterna gick om socialdemokraterna i Stockholms stad. Många tolkade det som att miljöpartisterna börjar uppfattas som ett mer modernt alternativ för stockholmsregionens socialliberala medelklass.

Nu kan nog Carin Jämtin och Dag Larsson andas ut. Deras bästa skydd från att förlora ledartröjan bland huvudstadsregionens rödgröna får de från sina utmanare i miljövänstern som klamrar sig fast vid den gamla bilfientliga kartan som de teknikmedvetna invånarna i regionen redan förkastat.

Läs också mina inläggPolitikerbloggen samt mitt, Per Ankersjös och Claes Västertegs inlägg på SvD Brännpunkt. Per har också bloggat om Carlgrens artikel liksom Johan Hedin.

Intressant? Bloggar om Förbifart Stockholm, Centerpartiet, Stockholm, Andreas Carlgren, miljöbilar, kollektivtrafik.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Viktigt att lyssna på väljarna?

Hälften av invånarna i Stockholms län vill att inkomsterna från trängselskatten ska gå till kollektivtrafiken. En betydligt mindre andel tycker att pengarna ska gå till vägbyggen. Allt enligt en Sifo-undersökning.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33538&a=787439&lid=puff_

Gustav Andersson sa...

Pengarna från trängselskatten, från kommuner och landstinget samt från staten går tillsammans in i det storslagna infrastrukturpaketet med hälften spår, hälften väg. Även om tekniskt sett pengarna från t-skatten går till vägen är det i praktiken kommunicerande kärl och t-skatten avlastar staten från utgifter som nu kan riktas till spårsatsningar. Det är främst en - måhända missriktad - pedagogisk poäng att pengar från bilisterna ska gå till den nya vägen.

Anonym sa...

Jag förstår inte vad det är för pedagogiskt i detta fall med att vissa bilförare/ människor ska subventionera andra bilförares/ människors resor. Dvs att de som kör in och ut ur Stockholms innerstad ska betala för kortare restid för de som kör bil mellan t. ex. Södertälje och de nordvästra förorterna.

Jag har däremot förståelse för om trängselskattens pengar går till nya kapacitetsstarka kollektivtrafiklinjer, t. ex. nya t-banelinjer som avlastar bilvägarna in och ur innerstaden där avgifter tas ut och därmed minskar tidsspill för dem som betalar trängselavgiften.

Stockholms politiska ledning som nu förordar en 27 miljarders motorvägstunnel på Ekerö vill att Stockholm stad ska växa till en miljonstad från ca 800 000 invånare. Det är en 25% ökning som naturligtvis i alla andra världar än Stockholmscenterns leder till 25% större transportbehov inom innerstaden där rusningstidens bussar och t-banor redan är armhålefulla med ständiga förseningar som följd. En enda t-baneförbindelse mellan norr och söder leder till ett ständigt behov av omvägar och byten vid t-centralen. För att inte tala om ett sårbart system vid t. ex. tekniska fel.

Så, Stockholmscentern. Kan ni vänligen förklara hur de många nya invånarna på Årstafältet, vid Gullmarsplan, Norra Djurgårdsstaden och vid Hammarby sjöstad för att nämna några områden kommer att kunna ta sig mellan hemmet och Solna eller söderort till Norrmalm via t. ex. ett möte på Södermalm med bil och kollektivtrafik när de behöver det. Hur mycket mer tid ska man behöva räkna med för oförutsedda t-baneförseningar och trafikljus när staden växer?

Alliansens outtalade lösning på det problem med ökad bilträngsel i innerstaden som jag lyfter fram med ökad trängsel i innerstaden tycks vara att höja trängselavgifterna mycket. Men det finns alternativ.

Med större satsningar på kollektivtrafiken i inner- och ytterstaden istället för Förbifart Stockholm skulle tillgängligheten mellan norr och söder öka samtidigt som trängselavgifterna när man tar bilen inte behöver höjas.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det är ett misstag att Stockholms stads ledande politiker förordar att spendera 27 miljarder på ett projekt med tveksam nettonuvärdeskvot som inte alls ökar transportkapaciteten mellan de norra och södra delarna av Stockholm för många av de 200 000 nya stockholmarna. Att några kranskommuner gillar detta motorvägsprojekt kan man ju åtminstone ha viss förståelse för eftersom det gör dessa kommuners läge i regionen mer centralt. För Stockholms stads skattebetalare och nya invånare är det sannolikt ett förlustprojekt och i vart fall ett sämre projekt än alternativa investeringsmöjligheter.