måndag 21 september 2009

Ett frihetligt manifest för Centerpartiet

I dag har Centerpartiet partistyrelse där de första riktlinjerna inför de allmänna valen 2010 kommer att dras upp. Jag skriver tillsammans med ett antal kollegor runt om i landet på Newsmill om den politiska inriktning och de filosofiska utgångspunkter vi vill se på centerpolitiken framöver. Ett citat:

..Viktigast av allt är dock att frihetlighet handlar om en viljeinriktning, inte om ett utopiskt samhälle. Därmed kan det också ställas mot den viljeinriktning som dominerar svensk politik idag, från vänster till höger, där staten är den självklara utgångspunkten för den förda politiken. Från inkomstskattereform till skolpolitik diskuteras politiken genom ett slags samhällelig nyttokalkyl, snarare än utifrån medborgerliga rättigheter. Ett tydligt exempel är just frågan om skattesänkningar, som sällan motiveras utifrån det enkla moraliska antagandet att det faktiskt är medborgarnas pengar som spenderas.

Två centrala sakfrågor som behöver lyftas är givetvis LAS, och inte minst ökad marknadsanpassning av hyresrätter. Dessa två system försvaras med argument att de gagnar svaga - men resulterar i praktiken i att unga och kapitalsvaga grupper stängs ute från både jobb och bostad. En frihetlig politik för mig är en politik som ser förbi systemen, våga ta i "svåra" frågor, och utmana vänsterperspektivet att frihet och jämlikhet är två oförenliga storheter.

Centerpartiet har haft denna ifrågasättande inriktning på politiken länge. Men vi har också förstärkt och förnyat oss i vår samhällskritik, där LAS-frågan har blivit en central del. Det finns all anledning att fortsätta längs med samma väg, genom att lyfta nya frågor och ytterligare klargöra att vi är inte ett parti som kramar systemet.

Intressant? Andra bloggar om Centerpartiet, centern, c, ideologi, liberalism

Inga kommentarer: