tisdag 8 september 2009

Fullmäktige: vaccination för papperslösa och start för spårvagnsutbyggnad

Dagens landstingsfullmäktige var en ovanligt trevlig tillställning. Debatten om delårsbokslutet visade att Alliansens urstarka budget håller även efter en sammandragning av den svenska ekonomin och skattekraften med närmare 5 procent. Extrapengarna från regeringen för 2010 vred också vapnen ur händerna på oppositionen.

Jag framhöll dock att pengarna visserligen är motiverade i den extrema ekonomiska situationen, men i grunden måste kommuner och landsting lära sig att vi har ett självstyre, unikt stora ekonomiska resurser och egen beskattningsrätt. Om vi får bättre möjligheter att balansera budgetarna över en konjunkturcykel bör vi inte ständigt gnälla över brist på resurser och förvänta oss att regeringen ska lösa våra problem. Sjukvården är faktiskt ett landstingsansvar i Sverige.

Vaccination för papperslösa
Vi behandlade också ärendet om hur den avgiftsfria vaccineringen mot svininfluensan ska hanteras. Efter en kortare debatt lyckades majoritet och opposition enas om ett beslut som betonar vikten av att också papperslösa och hemlösa ska nås av den avgiftsfria vaccinationen. Jag har tidigare lyft denna fråga i Allmänna utskottet och sanning att säga låg sådana insatser redan i vår förvaltnings planering. Bl a planeras det redan att Röda korsets hemliga mottagning ska få både vaccin och ersättning för vaccinationerna. Och papperslösa har rätt att besöka också de offentligt finansierade husläkarmottagningarna och behandlas under fullständig sekretess. Nu har vi dock ett offentligt beslut om att dessa insatser ska kompletteras med andra om det finns behov. Personligen tror jag det viktigaste är att information om deras rättigheter sprids i de papperslösas nätverk och där är nog djungeltrumman och frivilligrörelserna de viktigaste medlen.

Första steget i spårvagnsvisionen
Slutligen beslutade fullmäktige om den första etappen av Stockholms nya spårvagnslinje, Spårväg City, som när den är färdig kommer att förbinda Djurgården-City-Kungsholmen-Stadshagen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet rasade mot beslutet medan Miljöpartiet i denna fråga stod upp bredvid Alliansen. Jag uttryckte min tillfredsställelse att spårvagnsutbyggnad i den del av vårt län där luftkvaliteten är sämst nu får prioritet. Det är motvierat av både miljö- och folkhälsoskäl. Liksom folkpartiets Olof Lindqvist underströk jag att detta är det första steget i en vision: Visionen om spårvagnens moderna återkomst i Stockholms innerstad.

Nu är det dags att sova efter en god dags politiskt arbete och en lika god måltid tillagad av min gastronomiskt begåvade pojkvän.

Inga kommentarer: