torsdag 3 september 2009

Ihålig och utvecklingsfientlig kritik mot Förbifart Stockholm

Så kom det - äntligen får jag säga - ett beslut om Förbifart Stockholm. Regeringen meddelade vid 11-tiden i dag att Förbifarten har klarat av miljöprövningen, och att det därför är grönt ljus från deras sida för en byggstart kring 2012.

Det finns politiska krafter som helst inte ser någon vägtrafik alls, särskilt Miljöpartiet ger uttryck för denna åsikt när de röstar emot nya vägprojekt. Argumentet är vanligtvis en variation på temat "bygger vi vägar ökar biltrafiken". Den uppenbara frågan som ställs allt för sällan är: får vi bättre miljö av att allt fler bilar trängs på allt mindre vägutrymme? Får vi bättre miljö genom att spä på den Stockholmska trafikinfarkten?

Essingeleden är den enda egentliga motorvägen över Saltsjö-Mälarsnittet. Den byggdes för 40 år sedan, och dimensionerades för ca 80 000 bilar / dygn. Då hade Stockholm 1.5 miljoner invånare. I dag är vi två miljoner stockholmare, och på leden flyter varje dygn över 160 000 bilar fram i en mycket maklig takt. Samtidigt beräknas länet växa med minst 600 000 människor till 2030. Situationen blir allt mer ohållbar.

Trots att Alliansen i Stockholms stad och län bygger nya spårvägar i form av Spårväg City, ny tvärbana till Nya Slussen, och en rad dubbelspårläggningar i Södertälje, Roslagen, Nacka-Saltsjöbaden är det ett faktum att de största satsningarna på spårvägar sedan 50-talet i regionen inte kan svälja alla pendlare.

Oppositionen, och särskilt miljöpartister, vill gärna utmåla Förbifart Stockholm som ett svek mot miljön. Vad de väljer att bortse ifrån är den stockholmska trafikinfarkten har ett par konkreta och mycket negativa miljöeffekter: 1) Bilar släpper ut mest avgaser när de står i kö 2) Att dra bil- och busstrafik genom innerstaden ökar partikelutsläpp i mycket tätbebyggda bostadsområden. Vi kan se effekterna av detta i att den genomsnittliga Stockholmarens liv är förkortad med sju månader p.g.a. utsläpp.

De vettiga miljöpartister som kan titta upp ur partiboken för ett ögonblick borde ställa sig frågan vilken effekt ytterligare 600 000 stockholmare på 20 år utan en enda ny väg skulle ha för livskvalitén, miljön, och folkhälsan i regionen.

Förbifart Stockholm är nämligen inte framförallt en satsning för fossilbränslebilar. Vi har i Stockholm världens största flotta miljöbussar som kräver framkomliga vägar för att kunna vara ett attraktivt alternativ till privatbilismen. Det är i ljuset av detta man måste se förbifarten.

Man får heller inte glömma att fossiltrafiken till stor del kommer att vara utfasad när bygget står klart. Centerpartister är teknikoptimister. Vi vet att utvecklingen går rasande snabbt mot miljöbilism. Här är en tydlig och mycket viktigt skiljelinje mellan oss och Miljöpartiets teknikfientliga inställning.

Fler synpunkter på Förbifart Stockholm: Per Ankersjö, Johan Hedin, Alliansfritt Sverige, Erik Laakso,

Intressant? Andra bloggar om Förbifart Stockholm, Stockholms läns landsting, Centerpartiet, miljöbilar, infrastruktur, klimat, kollektivtrafik,

5 kommentarer:

Erik O sa...

Ok, miljöpartister ser det hela svart men ni å andra sidan ett hela helt vitt.

"bygger vi vägar ökar biltrafiken" -det är ju ett påstående som stämmer.

"får vi bättre miljö av att allt fler bilar trängs på allt mindre vägutrymme?"
-Nej! Men 30 miljardersleden kommer inte få minskad trafik på Essingeleden. Den lilla trafik som kanske försvinner till en början kommer snabbt av fyllas på!

"Får vi bättre miljö genom att spä på den Stockholmska trafikinfarkten?"
-Nej, men Förbifart Stockholm kommer snarare att spä på än att minska.

Det är dör det första fult och fel att kalla den en "förbifart", det är bara ett fåtal procent som bara åker förbi Stockholm som nu änvänder Esseingelden som kommer att ha nytta av leden som förbifart. Istället kommer den 6-filiga motorvägen gynna bilismen, till nackdel för kollektiva lösningar och det största problemet som jag ser det är att man bygger fast staden i en ohållbar struktur. Den nya vägen kommer att leda till en ohållbar stadsutglesning (inte den täta staden som C förespråkar)! Det kommer bli attraktivt för företag att etablera sig längs med ledens sträckning pga tillgängligheten med i det här fallet bil, och det kommer likväl att bli attraktiviare att bostätta sig längs med den. Sprawlade bostäder som inte går att försörja med kolletivtrafik. Detta är bostäder och företag som kanske väljer bort mer kollektivvänliga och stadsmiljövänliga lägen. För man skulle kunna göra ganska mycket för de 30 miljarderna för bygga mer miljövänliga o trevliga stadsdelar med mer 2000-talsaktiga bil- och kolletivlösningar. Förbifarten är ett seglivat monster som hör hemma i 70-taltet. Ny bebyggelse kommer att dra sig till vägen och på så sätt kommer staden att glesas ut.

"Förbifart Stockholm är nämligen inte framförallt en satsning för fossilbränslebilar. Vi har i Stockholm världens största flotta miljöbussar som kräver framkomliga vägar för att kunna vara ett attraktivt alternativ till privatbilismen. Det är i ljuset av detta man måste se förbifarten."

Sen när blev förbifarten att kolletivtrafiksatsning? Känns bara som ett sätt att ljuga till sig ett bättre samvete, samma sak gäller argumenten att i framtiden kommer köras fossilfri bilar.

Theodor sa...

"Den uppenbara frågan som ställs allt för sällan är: får vi bättre miljö av att allt fler bilar trängs på allt mindre vägutrymme? Får vi bättre miljö genom att spä på den Stockholmska trafikinfarkten?"

Ingen seriös instans talar om minskade utsläpp med Förbifarten. Utsläppen kommer att öka till och med enligt Vägverket. Men det är förstås skönare att leva i sin egen verklighet med hemmasnickrade teorier som man aldrig behöver pröva.

Gustav Andersson sa...

Hej Theodor,

Utsläppen kommer att öka eftersom vi kommer att vara 600 000 fler Stockholmare inom tjugo år. Det är ett faktum vi måste förhålla oss till.

Trots att vi bygger spår i en rasande takt (flera tidigarelades så sent som förr-förra veckan) kan inte spårtrafiken svälja all trafik.

Bilen finns och kommer att finnas. Min och mitt partis åsikt är att problemet med bilen är dess bränslen. En förbifart som trafikeras av el- och biogasbilar är inte för oss ett problem.

Notera också att vi har världens största flotta miljöbussar, som fortsatt växer. För att kollektivtrafiken ska kunna vara ett attraktivt alternativ krävs det också nya vägar för denna sortens kollektivtrafik.

Vad tycker du att vi ska göra för att lösa trafikinfarkten i regionen? Inte bygga några nya vägar?

Theodor sa...

"Bilen finns och kommer att finnas. Min och mitt partis åsikt är att problemet med bilen är dess bränslen. En förbifart som trafikeras av el- och biogasbilar är inte för oss ett problem."

Men det är inte mer än en grundlös förhoppning. Helt klart är att vi kommer att få dras med bensin eller motsvarande som dominerade bränsle åtminstone 15 år efter att förbifarten står klar. Inga seriösa källor säger något annat vad jag vet. Vägverket som tillhör de mest optimistiska hamnar ungefär här i sina uppskattningar.

Biobränsle är tyvärr inget alternativ till bensinen och kan knappast utgöra mer än några få procent av drivmedlet äns idag om det ska vara mindre miljöskadligt än bensinen. Däremot så har biobränsle en större marknad i fasta anläggningar som en ersättning för kol och liknande, eftersom det där har en betydligt högre energieffektivitet än som flytande fordonsbränsle.

För mer information om biobränslen se: http://cip.cornell.edu/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=scope

"Notera också att vi har världens största flotta miljöbussar, som fortsatt växer. För att kollektivtrafiken ska kunna vara ett attraktivt alternativ krävs det också nya vägar för denna sortens kollektivtrafik."

Tyvärr är det nog så att spårtrafik är det som krävs för att göra kollektivtrafiken riktigt attraktiv. Hur som helst så gynnas inte kollektivtrafik av att man mer perifier bebyggelse. Tvärtom så fungerar kollektivtrafiken bättre ju tätare folk bor.

"Trots att vi bygger spår i en rasande takt (flera tidigarelades så sent som förr-förra veckan) kan inte spårtrafiken svälja all trafik."

Detta är ju fel. Spårtrafiken har betydligt högre kapacitet än biltrafiken och kan mycket väl svälja all trafik som tillkommer. Naturligtvis behövs det vägar för transporter som inte låter sig göras på annat sätt men de ryms garanterat på det befintliga vägnätet med tillägg av den stadsstruktur som jag förspråkar ska tillkomma istället.

"Vad tycker du att vi ska göra för att lösa trafikinfarkten i regionen? Inte bygga några nya vägar?"

Åtminstone inte några motorvägar. Några nya vägar kan säkert behövas, och framför allt nya gator. Det är genom att bygga tät stad med små avstånd som man får trafiken att fungera. Tänk dig om hela Stockholms tätort bodde i en fortsättning av innerstaden med samma täthet eller högre som den nuvarande innerstaden (uteslut Södermalm söder om Ringvägen och Kungsholmens västra del). Man skulle då ha 1,5 miljoner människor inom ett gäng kilometer var man än bodde, och det skulle inte ta lång tid att transportera sig med tunnelbana eller cykel. Vi kan ju jämföra två sådana exempel: Inte går det snabbare att nå ett par miljoner människor om man bor i Los Angeles än om man bor på Manhattan. Trafiken på manhattan funkar rätt bra, trots att betydligt färre än i Storstockholm åker bil. Det finns alltså exempel på att kollektiva transporter och muskelditon mycket väl kan svälja den befolkningsökning som kommer hit.

MVH
Theodor Adolfsson

Pelle sa...

Gustav,

Problemen med bilen är att den tar stor plats. Det ÄR den allra största utmaningen för alla storstäder som vill ha ett effektivt transportsystem, god livsmiljö, god ekonomi och rättvisa livschanser för alla mm. Förbifarten tar tyvärr en omväg runt detta grundläggande dilemma.

För att nå målen behövs ett mer sofistikerat angreppssätt till trafikplanering än det som finns i Stockholm idag där man bl. a. antagligen i mycket högre grad än idag måste åstadkomma och premiera kollektivtrafik- och promenadvänligt byggande av bostäder, verksamheter mm och/ eller straffa 'kollektivtrafikfientligt' byggande. Om detta inte görs kommer Vägverkets m fl prognoser om betydligt ökad bilträngsel att bli verklighet, oavsett om t. ex. Förbifarten eller nya spårvägar byggs eller ej.

Min fråga till dig som lokalpolitiker är därför: är du beredd att verka för ett nytt sätt att organisera, tänka och genomföra trafik- och stadsplanering i Stockholms län?