onsdag 6 maj 2009

Landstingets budgetdirektiv - fortsatt fokus på miljön

I dag presenterade Centerpartiet tillsammans med våra Allianskollegor inriktningen inför budgeten 2010 på en presskonferens i landstingshuset. Våra budgetdirektiv lägger grunden inför den skarpa budgeten för kommande år, som presenteras under hösten.

Några siffror:

• Vården + 1,06 mdkr till 43,3 mdkr (Hälso- och sjukvårdsnämnden och Tiohundra i Norrtälje)
• SL + 94 mkr till 6 mdkr i landstingsbidrag (Sammanlagt får SL nästan 2,5 miljarder mer 2010 än 2006 när alliansen tog över)
• Skatteintäkterna: prognos 53,9 miljarder kronor, + 2,5 procent jämfört med 2009.

Trots att det är skarpt läge och resurserna i spåren av finanskrisen och vikande skatteunderlag inte ökar i den takt som våra prognoser gav vid hand under hösten räknar vi upp där behoven är som störst. Stockholm drabbas hårt av finanskrisen, men vi kan fortfarande se skatteintäktsökningar som överstiger befolkningsökningen med ca 1%, det ger oss mer resurser både i absoluta tal och i relation till tidigare år.

Landstingets klimatarbete - det mest offensiva bland alla landsting - kommer också att fortsätta, inte i oförändrad utan i ökad takt. Det är jag mycket nöjd över. "Clean tech" är en framtidsbransch, en som jag tror har stort potential i Stockholm. Landstinget har som en av länets största upphandlare och kunder av teknologier och tjänster en stor roll att spela i att stimulera efterfrågan på miljöteknologi inom sjukvård, transport, läkemedelshantering, och energi. Våra satsningar på miljön kommer därför vara en del av den hävstång som tar oss ur lågkonjunkturen.

Min presskommentar som vi nyligen skickade ut:

Finanskrisen får inte leda till att vi glömmer klimatkrisen. Vi tar ansvar för miljön i vården och i kollektivtrafiken genom omställning till biobränslen i SL och lustgasrening på våra sjukhus. Stockholms läns landsting har redan Sveriges mest offensiva miljömål, under 2010 höjs ambitionsnivån ytterligare när vi påbörjar arbetet med en långsiktig klimatstrategi

Inga kommentarer: