fredag 15 maj 2009

I SVT-Opinion om hur hårt artbete lönar sig

Idag skriver Magnus Andersson, Stina Bengtsson, Katarina Erlingsson och jag på SVT-Opinion om vår framgångsrika kampanj för att få Centerpartiet att bidra till en lösning på de oacceptabla hindren för "papperslösas" tillgång till vård under rimliga villkor. Papperslösa är personer som vistas i Sverige permanent utan giltigt uppehållstillstånd, t.ex. flyktingar med avvisningsbeslut eller personer som på olika sätt kommit till Sverige för att arbeta men som inte har uppehållstillstånd.

Vi vill med artikeln visa att hårt och målmedvetet politiskt arbete kan ge resultat. Det underlättas förstås om det är för en god sak.

Inga kommentarer: