tisdag 31 mars 2009

Skärgårdsrådet - för mer och bättre samverkan i skärgårdfrågorna

Precis tillbaka på kontoret efter det Regionala Skärgårdsrådets konstituerande möte. Rådet är kulmen av mina och landshövdingen Per Unckels gemensamma tankar kring hur vi kan skapa bättre samarbeten i skärgården, för att lösa problem kring bl.a. näringslivets förutsättningar, boendefrågor, och samhällsservice. Skärgårdsrådet består av de största skärgårdskommunerna, landstinget med en rad berörda organ, de politiska partierna, samt föreningsliv och företagarrepresentanter.

Bakgrunden är att vi vill ersätta de stuprör som kanske finns inom skärgården mer än någon annanstans i Stockholmspolitiken med de bildliga hängrännorna. Genom att samla alla intressenter i ett gemensamt råd, och knyta ett operativt organ till detta - den så kallade exekutivkommittén under ledning av landshövding Per Unckel - får vi en plattform och ett gemensamt forum för att effektivt driva frågor som är angelägna för skärgården gentemot de aktörer som reglerar företagarvillkor, infrastruktur, och så vidare.

Min förhoppning, och tro efter den samstämmighet som fanns på dagens möte, är att detta är en riktig nytändning i skärgårdspolitiken. Det är också glädjande att det finns en solid partipolitisk uppbackning, vilket innebär att rådet med dess potenta struktur kommer att bli ett stående inslag i skärgårdssammanhang, oavsett eventuella maktskiften.

2 kommentarer:

Kraxpelax sa...

LÄS jävla nötter annars löper jag amok

http://nattljuset.blogspot.com/

DF sa...

Hej Gustav,

Tack för rundvandringen igår!

Jag ser fram emot en förbättrad infrastruktur på Värmdö:-)

Må väl!

Deshira

http://jagitrekronor.blogg.se/