torsdag 14 maj 2009

Invigning av Danderyds sjukhus klimatvänliga förlossning

Igår invigde jag tillsammans med statssekreterare Åsa-Britt Karlsson från milödepartementet, VD:n för Danderyds sjukhus Peter Graf samt chefsbarnmorskan Nicole Silfverstolpe den nya destruktionsanläggningen för lustgas på Danderyds förlossningsavdelning.

Lustgas är en gas som är 300 gånger mer klimatskadlig än koldioxid. En förlossning leder till utsläpp motsvarande en resa i fossilbil från Stockholm till Hamburg. Destruktorn på Danderyd har en klimateffekt som motsvarar att 20-30 dieselbussar i SL ersätts med biogasbussar.

Danderyd, som har norra Europas största förlossningsavdelning, ligger i framkant i miljöarbetet bland våra sjukhus. De räknar med att kunna minska sin samlade klimatpåverkan med hela 70-80% med sin nya anläggning. Jag vet att Danderyd är mycket stolta över sin anläggning, att kunna erbjuda en klimatvänlig vård är både en konkurrensfördel för sjukhuset och en trygghet de kan erbjuda för blivande föräldrar. Dessutom förbättras arbetsmiljön för personalen i förlossningsvården. Att arbeta i en sal med höga lustgaskoncentrationer ger huvudvärk och trötthet och kan även ge bestående hälsoeffekter, exempelvis missfall.

Under föregående majoritet installerade Karolinska Huddinge en liknande anläggning men sedan tog deras klimatarbete inom förlossningsvården stopp och när Alliansen tog över låg landstinget långt under målen för klimatarbetet inom sjukvården. Men eftersom Centerpartiet och våra kollegor i Alliansen fattade beslut i fjol om att mer än fördubbla sjukvårdens miljöbonus och införa ett vitessystem för sjukhus som inte lever upp till miljömålen kommer alla våra sjukhus behöva installera egna destruktionsanläggningar innan 2011 års slut. Det kommer alltså glädjande nog bli fler invigningar under de kommande åren. Landstingets klimatpåverkan minskas bara av dessa åtgärder med omkring 5 procent. Och fler barnmorskor får en bättre arbetsmiljö.

Här klipper jag tillsammans med Åsa-Britt och VD:n Peter Graf från sjukhuset bandet för anläggningen. TV4 var med och filmade.


Intressant? Andra bloggar om miljö, centerpartiet, stockholms läns landsting, danderyds sjukhus

Inga kommentarer: