måndag 9 juli 2007

Med i TV4:s morgonsoffa kl 9:15

Handlar om de höga priserna på tandvård i Stockholms län. Jag kommer att argumentera för att vi behöver fler moderna och konkurrensinriktade företag inom tandvården - som CityDental, Thea tandhälsa, Smile m fl. FTV är för stor och den traditionella privattandvården är för småsklig för att de ensamma ska klara av att skärpa konkurrensen och utveckla organisationsformerna.

Ta alliansansvar för ansvarskommittén

En av den förra regeringens få riktigt bra initiativ var tillsättandet av ansvarskommittén. Mats Svegfors har som ordförande gjort ett fantastiskt jobb. Visst kan man rikta invändingar mot att förslagen inte går tillräckligt långt i federalistisk riktning (dvs. att skapa starka regionala motvikter mot en centralstat som oberoende av regeringens färg alltid tenderar att likrikta och socialisera). Men ändå - förslagen om att låta myndighetsgränser och regiongränser sammanfalla ger förutsättningar för en helt ny regional utveckling i Sveriges alla delar. Och ansvarskommitténs förslag innebär också utvägar ur en rad av "stuprörs"-problem som de borgerliga partierna så hårt har kritiserat.

Det är därför oroande om regeringspartierna nu (DN-debatt i lördags) vacklar i sin uppbackning av ansvarskommittén. Om det stannar vid att man låter utformningen av regionerna ske i nära samråd med befintliga kommuner och landsting (medbogarna lär ju knappast tillfrågas) så är väl knappast någon större skada skedd. Men om partisekreterarnas och kommunministerns signal innebär att greppet runt reformratten slappnar så tar de ett stort ansvar på sig. Det vore i högsta grad ett självmål, för medan borgerlig politik gagnas av svag centralmakt och institutionell mångfald så gäller motsatsten för den starka statens vänner (läs socialdemokraterna).

Antagligen ankommer det på Maud Olofsson och Centerpartiet att ryta ifrån. Decentraliseringens stora långsiktiga betydelse för borgerlig politik har moderater och folkpartister nog egentligen aldrig fattat.

Carlgrens havssatsning är viktig för skärgården

Miljöministerns debattartikel i dagens DN anger de första åtgärderna i den stora Östersjösatsning som enligt Carlgren är en av Alliansregeringens tre huvudfrågor i miljöpolitiken. Ett av de stora hoten mot Stockholmsskärgårdens möjligheter att utveckla turism och näringsliv är havets dåliga hälsa med övergödning, algblomning och förgiftning.

Carlgren har redan aviserat ett förbud mot fosfatbaserade tvättmedel. Det är mycket bra. Dagens artikel visar att man nu tänker fortsätta med konkreta åtgärder riktade direkt till havsmiljön och utsläppskällorna. Men det tycks under 2007 fortfarande handla rätt mycket om probleminventeringar, förbättrat beslutsmaterial och undersökning av handlingsalternativ. Det är viktigt att detta skede inte blir längre än nödvändigt och att redan under 2008 konkreta åtgärder kommer igång.

Förslaget att etablera hänsynsområden i skärgården och havet är mycket bra. Ett område som borde kunna komma ifråga är Mysingen utanför Ornö som för närvarande riskerar att bli undervattenssopstation för en dryg miljon kubikmeter muddermassor från bygget av Norviks hamn.

torsdag 5 juli 2007

Svar om grundtrygghet och välfärdskonto

Anders W Jonsson har på sin utmärkta blogg haft vänligheten att kommentera min och Magnus DN-artikel från i måndags. Läs gärna hans inlägg och mitt i och för sig alltför korta svar.

Bioenergi är en möjlighet för de hungrande, inte ett hot

Idag har Aktuellt ett reportage som lyfter flera kritiska synpunkter mot etanol och biobränsle som alternativ till oljan. I reportaget säger en dyster forskare att han är oroad över "att gränsen mellan livsmedelsproduktionen och energiproduktionen är på väg att rivas upp". När mat kan bli energi riskerar livsmedelspriserna att stiga och de fattiga har inte råd att köpa sitt dagliga bröd. Den gamla tankefiguren om världsmarknaden som hot mot de fattiga går igen.

Argumentet är bestickande men troligtvis är effekten den motsatta. En av de viktigaste orsakerna till hunger och fattigdom är för låg efterfrågan på jordbruksprodukter - inte för hög. I många fattiga länder - särskilt i Afrika - svälter stora medborgargrupper samtidigt som ett överflöd av bördig mark ligger obrukad eller odlas dåligt. Vad dessa länder behöver är en internationell efterfrågan på deras produkter. Då kommer jordbruket att utvecklas, en inhemsk tillväxt att komma igång och lönerna stiga så att medborgarna har råd att köpa mat.

Jag har själv besökt Zambia för ett drygt år sedan. Landet är så stort och bördigt att det sägs att det skulle kunna producera mat till hela Afrika. Ändå odlas bara fem procent av den möjliga arealen och oftast med metoder som bara ger en bråkdel av den möjliga avkastningen.

Fackets a-kassebluff

Dagens lysande exempel på hur sommartorkan kan skapa en nyhet av något som inte är nytt, och en konspiration av något som skett under perfekt öppenhet, står fackföreningsrörelsen för:

Regeringen har på goda grunder beslutat att a-kasseavgiften som hittills varit helt nominell ska finansiera en tredjedel av de bidrag a-kassorna faktiskt betalar ut i understöd. Att denna höjning skulle användas för att sänka inkomstskatterna för förvärvsarbetande presenterades redan i Allianspartiernas Bankerydsuppgörelse i augusti 2005. Idag basunerar Aktuellt med flera massmedier ut att a-kassan därmed är "överfinansierad" och att regeringen - ve och fasa - använder pengarna för att sänka skatter.

Igår lyckades fackföreningsrörelsen utnyttja sommarredaktionernas leda med lika stor framgång: Då varnades för höjningar av a-kasseavgiften eftersom alltfler medlemmar tydligen lämnar a-kassorna. Inget sades om att regeringen sedan länge aviserat att alla medborgare inom kort kommer att bli tvungna att betala a-kasseavgift. kanske hinner hotell- och restaurangfacket med flera emellan med en liten avgiftshöjning men jag har en stark känsla av att de kan hitta en alternativ användning för dessa pengar även sedan medlemmarna tvingats tillbaka - fler fackligt anställda a-kassebyråkrater.

Ja, det är bara att konstatera att a-kassan är en fulländad tulipanaros, vars form manipulerats fram i det enda syftet att inge löntagarna falska tacksamhetskänslor till Facket samtidigt som nämnda organisation ges möjlighet att hålla en egen byråkrati under armarna.

Regeringen borde inte stanna vid dagens halvmesyrer: Gör antingen a-kassan helt avgiftsfinansierad och helt frivillig. Eller inordna den som en normal socialförsäkring fri från Facket under offentlig kontroll.

Ökat antal HIV-fall bland sprutnarkomaner

Spridningen av HIV har ökar kraftigt och snabbast bland sprutnarkomaner. Det är inte lätt att nå denna grupp med effektiv HIV-prevention. Sprutbyte är förvisso inte en patentlösning som automatiskt löser problemen, men tillsammans med andra åtgärder för prevention av sexuellt överförbara sjukdomar och insatser för att hjälpa narkomaner ur sitt missbruk bör det provas också i Stockholms län.

onsdag 4 juli 2007

Grundtrygghet och VÄLFÄRDSKONTO

I måndags publicerade DN min och Magnus Anderssons artikel om förändringar av socialförsäkringarna. Som vanligt har de flesta bara läst rubrik och ingress men inte själva artikeltexten. I så fall hade nog en större del av uppmärksamheten handlat om det som är nytt i debatten, nämligen välfärdskontot. Heder till Dagens Nyheters ledarsida som hittat kopplingen till Anne Wibbles gamla idé om en årslön på banken.

En del bloggare och ledarskribenter har återanvänt den gamla vanliga kritiken mot grundtrygghetstanken. I det korta perspektivet kan den ha viss giltighet. Men det är ju just därför vi nu propagerar för en modell som skapar en trygg brygga mellan inkomstbortfall och grundtrygghet - mellan dagens stora statliga ansvar och morgondagens stora individuella frihet.

Välfärd organiseras olika i olika länder. Skillnaden i socialpolitiskt resultat är mycket mindre än vad som syns i skattesatsen eller sociallagstiftningen. Så mycket har faktiskt inte Sveriges socialförsäkringsmodell att yvas över:

Marginellt lägre förekomst av ren materiell misär,
Väsentligt högre sjukfrånvaro,
Betydande trösklar till arbetsmarknaden som försvårar integrationen av de invandrare som vi så trängande behöver,
Ett privat sparande och ägande som ligger på en sjättedel av italienarnas,
Ett samlat skattetryck som alltjämt är högst i världen.

Till slut här...

Ja nu tänkte jag också börja blogga. Har försökt ett par gånger förut men det har stupat pga tidsbrist. Men tredje gången gillt. Min medarbetare Johan som nog finns här någonstans får ta mig i örat om jag slarvar...

Jag vill vara med och bidra till en friare och mer pluralistisk samhällsutveckling. Jag tror att det är både säkrare, tryggare och mer dynamiskt att fler beslut fattas direkt av dem som berörs istället för att gå omvägen via politiker och tjänstemän.

Som landstingsråd är jag med och fattar beslut om sjukvård, trafikfrågor och regional planering i Stockholms län. Det är viktiga frågor med stor betydelse för människors väl och ve och för vår miljö. Men min blogg kommer nog knappast att göra halt vid länsgränsen. Tvärtom finns det nog fler saker jag inte kan skriva om inom landstingssfären eftersom det kan försvåra det politiska grovarbetet.

Vi får se vad det blir av det, välkomna i alla fall.