måndag 9 juli 2007

Carlgrens havssatsning är viktig för skärgården

Miljöministerns debattartikel i dagens DN anger de första åtgärderna i den stora Östersjösatsning som enligt Carlgren är en av Alliansregeringens tre huvudfrågor i miljöpolitiken. Ett av de stora hoten mot Stockholmsskärgårdens möjligheter att utveckla turism och näringsliv är havets dåliga hälsa med övergödning, algblomning och förgiftning.

Carlgren har redan aviserat ett förbud mot fosfatbaserade tvättmedel. Det är mycket bra. Dagens artikel visar att man nu tänker fortsätta med konkreta åtgärder riktade direkt till havsmiljön och utsläppskällorna. Men det tycks under 2007 fortfarande handla rätt mycket om probleminventeringar, förbättrat beslutsmaterial och undersökning av handlingsalternativ. Det är viktigt att detta skede inte blir längre än nödvändigt och att redan under 2008 konkreta åtgärder kommer igång.

Förslaget att etablera hänsynsområden i skärgården och havet är mycket bra. Ett område som borde kunna komma ifråga är Mysingen utanför Ornö som för närvarande riskerar att bli undervattenssopstation för en dryg miljon kubikmeter muddermassor från bygget av Norviks hamn.

Inga kommentarer: