torsdag 5 juli 2007

Ökat antal HIV-fall bland sprutnarkomaner

Spridningen av HIV har ökar kraftigt och snabbast bland sprutnarkomaner. Det är inte lätt att nå denna grupp med effektiv HIV-prevention. Sprutbyte är förvisso inte en patentlösning som automatiskt löser problemen, men tillsammans med andra åtgärder för prevention av sexuellt överförbara sjukdomar och insatser för att hjälpa narkomaner ur sitt missbruk bör det provas också i Stockholms län.

Inga kommentarer: