måndag 9 juli 2007

Ta alliansansvar för ansvarskommittén

En av den förra regeringens få riktigt bra initiativ var tillsättandet av ansvarskommittén. Mats Svegfors har som ordförande gjort ett fantastiskt jobb. Visst kan man rikta invändingar mot att förslagen inte går tillräckligt långt i federalistisk riktning (dvs. att skapa starka regionala motvikter mot en centralstat som oberoende av regeringens färg alltid tenderar att likrikta och socialisera). Men ändå - förslagen om att låta myndighetsgränser och regiongränser sammanfalla ger förutsättningar för en helt ny regional utveckling i Sveriges alla delar. Och ansvarskommitténs förslag innebär också utvägar ur en rad av "stuprörs"-problem som de borgerliga partierna så hårt har kritiserat.

Det är därför oroande om regeringspartierna nu (DN-debatt i lördags) vacklar i sin uppbackning av ansvarskommittén. Om det stannar vid att man låter utformningen av regionerna ske i nära samråd med befintliga kommuner och landsting (medbogarna lär ju knappast tillfrågas) så är väl knappast någon större skada skedd. Men om partisekreterarnas och kommunministerns signal innebär att greppet runt reformratten slappnar så tar de ett stort ansvar på sig. Det vore i högsta grad ett självmål, för medan borgerlig politik gagnas av svag centralmakt och institutionell mångfald så gäller motsatsten för den starka statens vänner (läs socialdemokraterna).

Antagligen ankommer det på Maud Olofsson och Centerpartiet att ryta ifrån. Decentraliseringens stora långsiktiga betydelse för borgerlig politik har moderater och folkpartister nog egentligen aldrig fattat.

Inga kommentarer: