tisdag 27 april 2010

Utmärkt om (s) menar allvar med Vårdvalet

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har i ett öppet brev till Alliansen i landstinget föreslagit en blocköverskridande lösning för Vårdval Stockholm. Även om det finns inslag av polemik i detta förslag tycker jag att det är värt att pröva. Jag har själv tidigare pekat på värdet av en bredare dialog kring hur vårdvalet kan utvecklas.

Jag pekade dock ut en förutsättning för att samtal mellan blocken skulle vara meningsfulla: Att de rödgröna accepterar den fria etableringsrätten, dvs att vårdgivare som uppfyller vissa grundläggande krav har rätt att starta nya verksamheter utan att detta ska beslutas politiskt. Detta är nämligen helt avgörande för att det ska bli valfrihet för patienterna i praktiken.

Jag är nu glad att tillsammans med mina kollegor i (m), (fp) och (kd) kunna svara socialdemokraterna att vi är öppna för en bredare dialog både med dem och med (v) och (mp) om de accepterar den fria etableringsrätten.

Det är nu upp till bevis - både för socialdemokrater och moderater: Både patienterna, personalen, vårdföretagen och det politiska klimatet i landstinget skulle vinna på att Vårdval Stockholms grundvalar bekräftades samtidigt som förbättringar prestigelöst kan göras utifrån gjorda erfarenheter när det gäller bl. a. behoven hos patienter med tyngre diagnoser, patientens rätt till rimligt bemötande, sjuksköterskornas ställning och bättre kvalitetsjämförelser.

Läs också Raymond Svensson,

Andra bloggar om vårdval, vårdval stockholm, vårdval 2.0

Inga kommentarer: