tisdag 13 april 2010

Kremlologi i förbifartsdebatten - vad vill vänstern?

Att uttolka hur vänsterpartierna ställer sig till Stockholms avgörande infrastrukturfrågor känns allt mer som att ägna sig åt kremlologi. Utifrån kryptiska uttalanden i pressmeddelanden och otydliga löften från talarstolar försöker man skaffa sig en uppfattning om vänsterns inre liv:

Kommer det bli någon förbifart Stockholm eller inte vid en vänsterseger?

Jag har tidigare bloggat flera gånger om splittringen i vänstern. Då lovade Carin Jämtin att köra över (MP) och (V). Samtidigt kommenterar flera tunga socialdemokrater om att "samtal pågår" och att de är "övertygade" om att ett besked ska komma från alla tre.

Vi får se hur det blir med det. Nu senast är (MP) ute på banan igen med anledning av dagens landstingsfullmäktige och upprepar samma ställningstagande som tidigare: Trängselskatten ska användas till "bättre kollektivtrafik".

Underförstått, för de som inte hänger med i svängarna, trängselskattepengar ska inte kunna användas för att finansiera Förbifart Stockholm enligt (MP). Samtidigt står Ingela Nylund Watz (S) i talarstolen och säger att Socialdemokraterna - som vill bygga förbifarten - inte har lovat att använda intäkter från trängselskatten för att finansiera trafikleden.

Det ändrar inte mycket i sak. Vill (S) inte finansiera Förbifarten via trängselskatten så måste pengarna fram från något annat håll. Det ändrar inte matematiken att (MP) helt bygger sin kollektivtrafiksatsning på den penningsumma som det kostar att bygga Förbifarten. Och den har (S) lovat att bygga.

Mystiken tätnar, och ingen verkar bli så mycket klokare om det blir någon förbifart vid en vänsterseger - eller hur den ska finansieras efter dagens besked av Ingela. Det enda man kan veta är att de rödgröna kommer att få väldigt svårt att få ihop plus och minus om de inte samtidigt kan bygga och låta bli att bygga Förbifart Stockholm.

Inga kommentarer: