torsdag 27 augusti 2009

Njugg inställning till papperslösa riskerar att sprida svininfluensan

I dag skriver jag tillsammans med ett antal partivänner aktiva i landstings- och regionpolitiken om behovet av att säkerställa vaccinering mot svininfluensan även för papperslösa. Senast i maj tog Centerstämman ett tydligt ställningstagande för vård på lika villkor för alla människor som vistas i vårt land - medborgare eller ej. Mot bakgrund av att Folkpartiet och Kristdemokraterna nyligen har gjort liknande ställningstaganden finns det en politisk majoritet i de flesta sjukvårdsregioner för lika vård.

Men de riktlinjer som nu har kommit från socialstyrelsen behöver tydliggöras, för att också säkerställa att papperslösa garanteras vaccinering. Det är särskilt viktigt att det blir avgiftsfritt för denna utsatta grupp. På samma sätt som den reguljära sjukvården inte kan vara ett migrationspolitiskt verktyg, kan inte heller denna extraordinära situation, medvetet eller omedvetet, tillåtas att bli det.

I Stockholm har vi i Centerpartiet tillsammans med våra allianskollegor försäkrat oss om att alla som vistas i länet skall få avgiftsfri vaccinering. För att nå de papperslösa, som ofta har mycket liten eller ingen kontakt med samhällets institutioner, kommer Röda Korset i samarbete med oss i Stockholms läns landsting att ha en viktig uppgift under de kommande månaderna.

Det är viktigt att Socialstyrelsens riktlinjer tydliggörs och information om rätten till avgiftsfri vaccinering för papperslösa kommer alla till del omgående för att garantera en hög anslutningsgrad och ett effektivt skydd för alla som vistas i landet.

Tidigare skrivit om avgiftsfri vaccinering här.

Intressant? Andra bloggar om svininfluensan, vaccinering, papperslösa, stockholms läns landsting, centerpartiet, alliansen

2 kommentarer:

Om Centerpartiets integrationsnätverk sa...

Mycket bra artikel och kommentar här på bloggen. Särskilt citatet att "tillgång till vård för alla är en mänsklig rättighet och ett anständighetskrav i ett civiliserat samhälle".

Detta perspektiv behövs i debatten som en motvikt till SD:s främlingsfientliga retorik.

Bo Engwall sa...

Jag har per e-post kommunicerat med olika ansvariga för massvaccinering mot svininfluensan på främst SMI och Socialstyrelsen och inte fått se något argument som talar mot Ann-Cathrin Engwall :s resonemang och slutsatser. Jag tror dock några har börjat inse och tänka om. Min enkla modell för några olika vaccinationsatrategiers effekt på flockimmuniteten inför en potentiell andra våg med ett förändrat farligare influensavirus finns på

http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/Analyser/story/index.html

Modellen bygger på Ann-Cathrin Engwalls vetenskapligt grundade resonemang som nu i mer detaljerad form finns med som ett appendix. Modellen emotsägs inte av smittskyddsläkaren Staffan Sylvans uttalande i UNT 9 sept.

"På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp."

Tvärtom, men modellen och Staffan Sylvans uttalande går inte ihop med Socialstyrelsens och Smittskyddsinstitutets strategi om massvaccinering av alla.

En ny blogg om detta finns på Netdoktor

http://www.netdoktor.se/?_PageId=115761&Tab=Blogs#Blog[115768]