måndag 17 augusti 2009

Centerpartiet i Stockholms läns landsting: Vaccineringen måste vara avgiftsfri även om landstinget får betala notan

Folkhälsoministern Maria Larsson har meddelat att staten eventuellt kommer att skjuta till pengar för att finansiera vaccineringen mot svininfluensan till hösten. Kostnaden för vaccinering av alla stockholmare beräknas bli ca en miljard. Den politiska stridsfrågan blir nu om landstinget eller stockholmarna skall betala vaccineringen ur egen ficka.

Mina presskommentarer vi nyligen skickade ut:

– Nu måste det vara slutkäbblat. Det viktigaste är faktiskt inte vem som betalar utan att hundratals onödiga dödsfall kan förhindras. Mardrömsscenariot är att massvaccineringen går i stöpet och att hundratals unga människor dör i onödan, säger Gustav Andersson (C), sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län.

– Det finns tyvärr en olycklig trivialisering av svininfluensan. Jag noterar med oro att många människor inte verkar tycka det är viktigt att vaccinera sig. En kostnad kan då ha en stor negativ effekt på ambitionerna att vaccinera hela befolkningen. Men att vaccinera sig är en mycket väl motiverad skyddsåtgärd och dessutom en solidaritetshandling mot övriga samhället. Trots allt handlar det om en epidemi som riskerar att medföra fler dödsfall bland relativt unga människor i Sverige än Estonia eller Tsunamin om inte befolkningen vaccineras, säger Gustav Andersson (C).

– Lösningen är att företags-hälsovården tar kostnadsansvaret för alla förvärvsarbetande medan landstinget säkrar kostnadsfri vaccination för alla övriga invånare. Men är den lösningen inte möjlig anser Centerpartiet att landstinget inte får tveka om att ta hela kostnaden som en extraordinär utgift utöver budget, säger Gustav Andersson (C).

– Landstingen bör vända sig till staten och kräva att det extra underskott som uppstår på grund av influensavaccineringen kan budgeteras utanför balanskraven. Det är orimligt att en tillfällig extrautgift som dessutom kommer i en tid med extremt ansträngda finanser i landstingen ska tvinga oss till nedskärningar i vård och kollektivtrafik, fortsätter Gustav Andersson (C).

Intressant? Andra bloggar om svininfluensan, centerpartiet, stockholms läns landsting


Inga kommentarer: