tisdag 17 mars 2009

Landstinget deltar i Världsnaturfondens klimataktion

Stockholms läns landsting har landets mest ambitiösa miljömål, med bland annat målsättningar om en klimatneutral kollektivtrafik 2025, kraftiga incitament för minskning av den starkt miljöfarliga lustgasen, och att minst hälften av alla våra transporter skall drivas med förnyelsebar energi 2011.

Men ensamt kan vi inte göra allt, stockholmarna har en viktig roll att spela i att länet fortsatt skall kunna tackla klimatfrågan. Som politiker med ansvar för miljöfrågor i landets största region har jag tillsammans med mina kollegor i Alliansen en uppgift att därför också öka medvetenheten i klimatfrågan, utöver det vardagliga arbete vi utför för att göra landstingets olika verksamheter mer miljövänliga och mindre klimatskadliga.

Därför kommer vi delta i i Världsnaturfondens klimatmanifestation Earth Hour som varje år får fler deltagare, förra året deltog hela 50 miljoner människor, där vi släcker ned landstingshuset under den 28 mars.

Läs mitt och min moderata kollega Catharinas gemensamma pressmeddelande här.

Inga kommentarer: