torsdag 15 mars 2012

Genombrott för tunnelbanan

Idag presenterade Alliansen i Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun en överenskommelse att inleda en förstudie för tunnelbana till Nacka. Centerpartiet är det enda Alliansparti som både gick till val på att bygga ut tunnelbanan i Stockholm och som konsekvent har drivit frågan under mandatperioden. Den sträckning som blir förstudiens huvudalternativ är precis den Centerpartiet gick till val på. Ett oerhört glädjande besked för oss!

Tillsättandet av förstudien är ett stort genombrott och ett första steg mot en bättre trafik- och miljösituation i Stockholmsregionen. Fler investeringar i mer och bättre kollektivtrafik behöver göras, bland annat att förlänga tunnelbanans blå linje till Barkarby. En tunnelbanesträckning till Nya Karolinska är också angelägen. Anna C Nilsson, C-kommunalråd i Solna skriver idag på SvD.se om det som nästa steg för tunnelbanan.

Inga kommentarer: