tisdag 27 mars 2012

Sankt Göran: Landstinget kan spara miljarder?

Idag fattades beslut i upphandlingen av Sankt Görans sjukhus (svd1, dn1, abc, aktuellt) Mönstervårdbolaget Capio som drivit sjukhuset framgångsrikt i 13 år vann den nya upphandlingen. I budet utfäster sig företaget att ytterligare förbättra vårdresultaten samtidigt som sjukhuset ska sänka sina kostnader ytterligare.

Sankt Görans sjukhus producerar redan högkvalitativ vård till betydligt lägre kostnader än landstingets egna sjukhus. Den nya, lägre prislappen ökar differensen ytterligare. Det väcker frågor.

Även om det sker ett effektiviseringsarbete på landstingets egna sjukhus måste man fråga varför de inte lyckas lika väl som Sankt Göran. Är den offentliga driftsformen en strukturell nackdel? Leder den till sämre ledarskap och ansvarskultur, och långsammare genomförande av nya sätt att arbeta?

Stockholms läns landsting har den högsta landstingsskatten och möter enorma investeringsbehov i både kollektivtrafik och sjukhus under de kommande åren. Måste inte vi som är politiskt ansvariga för denna svåra ekvation, i ansvarets namn, bryta låsningen kring att upphandla driften av fler sjukhus?

Om landstingets egna sjukhus kunde producera lika bra vård till lika låga kostnader, som Capio Sankt Göran handlar det sannolikt om en potential att sänka vårdkostnaderna med flera miljarder. Kan vi verkligen avvisa den möjligheten och samtidigt säga att vi förvaltar skattebetalarnas pengar så bra som möjligt?

Jag är glad att miljöpartiet visar gott omdöme och står bakom upphandlingen till skillnad från (s) och (v) som tydligen ska försöka surfa på fördomar mot vårdbolag. Men jag tycker Helen Öbergs (mp) uttalande i ABC om att upphandlingen inte ska få påverka ersättningarna till landstingets egna sjukhus var lite olyckligt. Ska landstinget klara av en snabbare utbyggnad av miljövänlig kollektivtrafik kan vi inte säga nej till att spara miljarder. Särskilt med tanke på att Capio visat att det kan göras förenligt med utmärkt kvalitet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hur funkar det där med privata sjukhus. De får x antal kronor från skattebetalarna som jag misstänker är samma summa som offentligt drivna sjukhus, är det rätt uppfattat?

Ett privat sjukhus lyckas sen driva sjukhuset billigare än den offentliga. Betyder det att skattebetalare tjänar på det genom att inte behöva ge lika mycket pengar till det privata sjukhuset eftersom de är effektivare? Eller på vilket sätt tjänar vi skattebetalare på att sjukhus drivs privat?

/Juha

Anonym sa...

Tror du att St Göran har samma patienttryck som t ex SÖS akuten?

Vad vet vi om resultaten av ytterligare sparbeting på St Göran? Jag har som patient (ej akut) kunnat jämföra KS och St Göran. Jämförelsen faller inte ut till St Görans fördel.

Vänta några år för att se innan du säljer ut Landstingssjukhus. När väl allt är utsålt och Landstinget har förlorat kontrollen då kan du räkna med att kostaden ökar.

Kolla vad som händer med Bilprovningen när den har sålts ut helt. Då blir det vi bilägare som får betala.

Med vänlig hälsning
Ola Svenson

Leif Ekstedt sa...

Som gamal Moderat funderar jag över vad som gick fel!
Bilden blev klarare när Moderaterna städade i bloggen och utelämnade 50% av skrivarna"
Kommunikation brukar ju i allmänhet vara ett bra sätt att hålla fotfolket varmt.
När argumentationen övergick till kritisk granskning av hur andra partier uppförde sig så kom det ju att bli rekyl på oss!!
Med vänliga hälsnngar.