torsdag 7 april 2011

Fördubbla trängselavgifterna

Med anleding av ett underlag från SL som presenterades på landstingets trafiknämnd igår gick jag återigen ut med att vilja fördubbla trängselavgifterna. Detta var något Centerpartiet presenterade redan i valrörelsen, på bland annat Stockholmsdebatt.

Enligt uppgifter från SL ökade andelen resande med kollektivtrafik kraftigt i och med införandet av trängselavgifter 2006, denna kraftiga ökning har sedan år för år stagnerat. Jämför man ökningen av befolkningen i Stockholms län och ökningen av andelen resande med kollektivtrafiken växer de inte i samma takt.

För att klara av de regionala klimatmålen måste biltrafiken med miljöförstörande bilar minska och resandet med kollektivtrafiken öka. Med hänvisning till den kraftiga ökningen 2006 kommer höjda trängselavgifter leda till att fler låter bilen stå. Genom att höja trängselavgiften kan vi också genomföra viktiga investeringar i en utbyggd kollektivtrafik.

Resandet med kollektivtrafik ökar inte i och med en sänkning av taxan för SL-kortet, som Aftonbladetbloggaren Jonas, i häftiga ordalag mot mig, hävdar. Vi ökar andelen resande genom att göra kollektivtrafiken bättre och tillgänglig för fler.

Läs vad jag tidigare skrivit om SL-populism.

1 kommentar:

Skattekronan sa...

Ja, fast vore det inte mer liberalt att ta Förbifartens 27 miljarder skattekronor och investera i t-banan. Istället för att skatta folk till döds?

Du har dock rätt i att Stockholm akut måste investera i kollektivtrafiken. Det är allt trängre och trängre på perrongerna på de stora stationerna. Om inget görs kommer ännu oftare hända att någon faller/ knuffas ner på spåret pga trängseln. Oacceptabelt förstås. Så bra Andersson att du vill göra något åt det. Men det räcker inte med att prata.