onsdag 20 januari 2010

Samordningsvinster

När Alliansen presenterade Stockholms läns landstings budget för 2010, meddelade jag bland annat att vi från landstingets sida ökar anslagen med fem miljoner till de s k samordningsförbunden.

Samordningsförbunden är så kallade fyrpartsfinsam (fyra finansiärer som samordnar) - där landstinget tillsammans med kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med att bland annat rehabilitera och få tillbaka långtidsarbetslösa och sjukskrivna i arbete.

Samordningsförbunden är inte bland de hetaste frågorna i politiken. Men för Centerpartiet är de viktiga eftersom de är mycket framgångsrika i att hjälpa personer ut från - samt förebygga - utanförskap.

Utgångspunkten för samordningsförbunden är att stat, kommun och landsting tar ett samlat grepp kring människors sjukdomsbild och orsaken till deras arbetslöshet. Förbunden arbetar också förebyggande för att hjälpa människor redan innan de riskerar långtidssjukskrivning.

Min kollega Birgitta Rydberg skriver i dag på DN Debatt om behovet av ett nationellt tvåpartfinsam, där landstingen och försäkringskassan övertar ansvaret för rehabiliteringen - ett intressant förslag som ligger i linje med den inriktning mot mer samordning vi har i Stockholm. Regeringen borde överväga den föreslagna lösningen.

Läs även DN:s och SvD:s ledarstick kring den aktuella sjukförsäkringsdebatten.